Dagpengeretten forlænges med tre måneder

For at skåne de mange dagpengemodtagere, der under sundhedskrisen står til at falde ud af dagpengesystemet, forlænges perioden med ret til dagpenge og sygedagpenge i tre måneder gældende fra 9. marts 2020 til og med 9. juni 2020.

Hvad betyder det for dig?

For dagpengemodtagere:

Perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni medtælles ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at du er medlem af a-kassen i perioden.

For sygedagpengemodtagere:

Personer, der i perioden fra og med 9. marts til og med 9. juni har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de ni forudgående kalendermåneder, dvs. når revurderingstidspunktet og ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesregler, vil få forlænget retten til sygedagpenge i tre måneder.