Hvis du bliver smittet med COVID-19 – coronavirus – vil det som udgangpunkt ikke blive anerkendt som en arbejdsskade. I de fleste tilfælde af smitte med COVID-19, vil det være meget vanskeligt at dokumentere, at du er blevet smittet som følge af dit arbejde. Årsagen er, at der også er stor risiko for at blive smittet, når du ikke er på arbejde. I særlige tilfælde kan du få anerkendt smitte med COVID-19 som en arbejdsskade. Det vil være en konkret vurdering. For at kunne får anerkendt smitte med COVID-19 som en arbejdsskade, skal diagnosen være stillet – det er ikke nok, at der er en mistanke. Du skal også kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for konkret smitte på dit arbejde eller at du er udsat for en særlig risiko på dit arbejde. Et eksempel på dette er sundhedspersonale, som har behandlet patienter med COVID-19.  Se vejledningen om vurdering af COVID-19 som arbejdsskade her Din arbejdsgiver skal anmelde COVID-19 som arbejdsskade, hvis disse betingelser er opfyldt:
  •       Du har fået stillet diagnosem COVID-19
  •       Det er sandsynligt, at du er smittet i forbindelse med dit arbejde
  •       Du formodes at have ret til ydelser efter loven eller hvis du er syg i mere end 5 uger
Læger og hospitaler skal anmelde, hvis disse betingelser er opfyldt:
  •       Du har fået stillet diagnosen COVID-19
  •       Der er mistanke om eller det er konstateret, at du er smittet i forbindelse med dit arbejde. 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt din lokale fagforening. Her kan du læse mere: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: https://aes.dk/da/Presse-og-nyheder/Nyhedsarkiv/2020/4_marts_coronavirus.aspx Fagbevægelsens Hovedorganisation: https://fho.dk/blog/2020/03/20/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/