• Har du svært ved at finde rundt i feriereglerne for lærlinge, så husk, at du altid kan kontakte din afdeling. De står klar til at svare på dine spørgsmål.

Hvordan er feriereglerne for lærlinge?

Ferieår og periode for afholdelse

Ferieåret er perioden fra den 1. september til 31. august året efter, hvor du optjener retten til ferien, samtidig med at denne kan holdes.

Ferieafholdesperioden knytter sig til ferieåret og løber fra 1. oktober til og med 31. december, hvor endnu ikke afholdt ferie fra ferieåret kan afholdes.

Ferieret og ferieafvikling
Alle lærlinge har ret til 5 ugers ferie i et ferieår. Ud af de 5 uger har du ret til at afholde 3 uger i en sammenhængende ferieperiode. De resterende 2 ugers ferie kan du placere frit resten af ferieåret/ferieafholdelsesperioden.

Din arbejdsgiver kan med mindst 3 måneders varsel kollektivt ferielukke virksomheden i sommerferieperioden. Og med mindst en måneds varsel mellem jul og nytår. Holder virksomheden ikke kollektivt ferielukket, kan du som lærling varsle din hovedferie med 3 måneders varsel eller resterende ferie over for virksomheden en måned forud. Det er altid en god idé at være i god tid og indgive dit ferieønske skriftligt. For eksempel på ugesedlen.

Din arbejdsgiver kan i særlige tilfælde forlange ferien afholdt på et senere tidspunkt, samt at du gemmer en uges ferie til perioden mellem jul og nytår.

Løn under ferie

Er dit ansættelsesforhold begyndt i perioden fra den 2. september til den 31. oktober, har du jf. overenskomsten ret til betalt ferie i 5 uger i indeværende ferieår, og den ferieafholdelsesperiode, der knytter sig til ferieåret.

Er dit ansættelsesforhold begyndt i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du jf. overenskomsten ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferien i indeværende ferieår.

Tillæg

I henhold til ferieloven har du ret til ferie med løn + 1 % af lønnen i tillæg. Ferietillægget udbetales samtidig med, at du begynder din ferieafholdelse, eller sammen med din løn for maj eller august.

Det kan være svært at forstå, men husk, at du altid kan få råd og vejledning i din fagforening.

Feriefridage
Lærlinge har ud over fem ugers ferie ret til 5 feriefridage med fuld løn i første og andet hele ferieår.

Er uddannelsesaftalen indgået inden 1. juli, har du ret til 5 feriefridage i indeværende ferieår. Er uddannelsesaftalen indgået efter den 2. juli har du alene ret til løn på feriefridage fra den efterfølgende 2. januar.

Overenskomstmæssige fridage og søgnehelligdage
Lærlinge har altid ret til fuld løn på årets fri- og søgnehelligdage, når dagene falder på normale hverdage. Det vil sige: mandag til fredag. I skemaet kan du se, hvordan fri- og søgnehelligdagene er for de tre forskellige fag.

Søgnehellig- og feriefridag ved uddannelsens afslutning
Autolakerere har i modsætning til bygningsmaler/skiltetekniker-elever ret til at få udbetalt ikke afholdte feriefridage, når de afslutter deres uddannelse. Bygningsmaler og skiltetekniker-elever optjener SH hele 4. lønperiode til brug for første svendeår.

Autolakerere begynder først optjeningen efter endt uddannelse, men kan i første svendeår altid få udbetalt på SH dage, uanset der er optjent nok SH eller ej.

Ferieopsparing ved skift af lærested eller udlæring
Når du afslutter din uddannelsesaftale, skal der altid udarbejdes en beregning af din restferie og udstedes et bevis for din ferieopsparing for det ferieår, hvori aftalen ophører.

Ferieregler for SKP-elever
Der findes særlige ferieregler for SKP-elever. Kontakt din lokale afdeling eller en repræsentant fra MFD Ungdom på din skole for at høre mere om dine rettigheder.

 

Development: Hjemmesider.dk