• Har du svært ved at finde rundt i feriereglerne for lærlinge, så husk, at du altid kan kontakte din afdeling. De står klar til at svare på dine spørgsmål.

Hvordan er feriereglerne for lærlinge?

Ferieret og ferieafvikling
Alle lærlinge har ret til 5 ugers ferie på et år. Ud af de 5 uger skal du afholde tre uger i en sammenhængende ferieperiode. De resterende to ugers ferie kan du placere frit resten af året.

Din arbejdsgiver kan med tre måneders varsel kollektivt ferielukke virksomheden i sommerferieperioden og mellem jul og nytår. Holder virksomheden ikke kollektivt ferielukket, kan du som lærling varsle din ferie eller resterende ferie over for virksomheden en måned forud. Det er altid en god idé at være i god tid og indgive dit ferieønske skriftligt. For eksempel på ugesedlen.

Din arbejdsgiver kan i særlige tilfælde forlange ferien afholdt på et senere tidspunkt, samt at du gemmer en uges ferie til perioden mellem jul og nytår.

Løn under ferie – Når du har indgået din uddannelsesaftale INDEN 1. juli
Lærlinge har ret til fuld løn under ferien efter særlige regler.

I det første læreår er retten til løn under ferie afhængig af, hvornår du har indgået din uddannelsesaftale. Er din uddannelsesaftale indgået før den 1. juli, har du allerede første år ret til 5 ugers ferie med fuld løn, fratrukket det antal dage du selv har optjent ferie til.

Har du ikke optjent en feriegodtgørelse, der svarer til din lærlingeløn, skal virksomheden supplere godtgørelsen op. Virksomheden må ikke modregne i din løn under ferien, hvis du har optjent et større beløb end din lærlingeløn.

Løn under ferie – Når du har indgået din uddannelsesaftale EFTER 1. juli
Er din uddannelsesaftale indgået efter den 1. juli, har du ret til 5 ugers ferie uden løn. Virksomheden skal dog betale dig løn i op til 5 dage, hvis der holdes kollektivt lukket mellem jul og nytår. Retten til løn under ferielukning kan modregnes den feriegodtgørelse, som du eventuelt har optjent ved andet arbejde året før.

I det efterfølgende ferieår har du ud over din løn under ferien ret til et ferietillæg på 1% af din ferieberettigede løn fra det forudgående kalenderår. Ferietillægget udbetales enten med den sidste lønudbetaling i maj eller i forbindelse med din hovedferie, som er de tre ugers sammenhængende sommerferie.

Din samlede ferieløn som lærling må dog aldrig være mindre end 12,5% af den ferieberettigede løn i det forudgående kalenderår. Normalt er du steget i løn – for eksempel fra lønperiode 2 til lønperiode 3 - og lønnen vil derudover typisk være satsreguleret den 1. marts og højere end den beregnede feriegodtgørelse. Men har du fået flere akkordoverskud eller haft meget overarbejde, kan du være berettiget til en bedre økonomisk dækning under ferie end din lærlingeløn.

Det kan være svært at forstå, men husk, at du altid kan få råd og vejledning i din fagforening.

Feriefridage
Lærlinge har ud over fem ugers ferie ret til fem feriefridage med fuld løn. De fem feriefridage følger ferieåret, men hvis du har indgået din uddannelsesaftale efter 1. juli, har du allerede ret til de fem feriefridage med løn fra 2. januar frem til 30. april. 

Overenskomstmæssige fridage og søgnehelligdage
Lærlinge har altid ret til fuld løn på årets fri- og søgnehelligdage, når dagene falder på normale hverdage. Det vil sige: mandag til fredag. I skemaet kan du se, hvordan fri- og søgnehelligdagene er for de tre forskellige fag.

Søgnehellig- og feriefridag ved uddannelsens afslutning
Autolakerere har i modsætning til bygningsmalerlærlinge ret til at få udbetalt ikke afholdte feriefridage, når de afslutter deres uddannelse. Til gengæld har bygningsmalere og skilteteknikere ret til at få udbetalt søgnehelligdagsgodtgørelse af den ferieberettigede løn i hele 4. lønperiode.

Ferieopsparing ved skift af lærested eller udlæring
Når du afslutter din uddannelsesaftale, skal der altid udarbejdes en beregning af din restferie og udstedes et bevis for din ferieopsparing fra kalenderåret før og det år, hvori aftalen ophører.

Ferieregler for SKP-elever
Der findes særlige ferieregler for SKP-elever. Kontakt din lokale afdeling eller en repræsentant fra MFD Ungdom på din skole for at høre mere om dine rettigheder.

Development: Hjemmesider.dk