• Din løn er bestemt af din overenskomst, som Malerforbundet har forhandlet med din arbejdsgiver.

Hvad skal du have i løn?

Din løn er bestemt af din overenskomst og stiger fra år til år. Er du i tvivl om, du får den rigtige sats, kan du tjekke det her eller kontakte din lokale afdeling og få et løntjek.

Er du lærling? Så brug lønberegneren til at se, om du får den rigtige løn.

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med Danske Malermestre eller Dansk Byggeri:

SKÆRINGSDATO 24/2-2020 1/3-2021 1/3-2022
Akkordudbetaling 130,35 132,85 135,35 
Overarbejde - de første fire timer 65,18 66,43 67,68
Natarbejde, lør-, søn- og helligdage 130,35 132,85 135,35
Efteruddannelse Fuld løn Fuld løn Fuld løn
Sygdom, barns 1. sygedag,
hospitalsindlæggelse med barn, 
tilskadekomst, barselsorlov, fædreorlov, og graviditetsorlov. Max pr. time:
138,75 141,25 143,75
Skilteteknikere 148,25 150,75 153,25
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Servicearbejder over 16 år
129,50
90,65
64,75
132,00
92,40
66,00
134,50
94,15
67,25
SKÆRINGSDATO 1/3-2020 1/3-2021 1/3-2022
Søgnehelligdagsbetaling (SH) 10,75% 11,75% 12,75%
SKÆRINGSDATO 24/2-2020 1/7-2021 28/2-2022
Forældreorlov (max 8/11uger) Max 177,50 Max 180,00 Max 182,50
SKÆRINGSDATO 24/2-2020 1/3-2021 28/2-2022
Forhøjet pension under barsel - De første 14 uger. (kroner pr. time) 12,75 12,75 12,75
SKÆRINGSDATO 1/1-2020 1/1-2021 1/1-2022
Kørselsgodtgørelse:
- Minimumsbetaling uden for zonerne
- Ved max 176 km pr. dag, tur/retur
- Pr. kilometer uden for zonerne
- Kørsel i mesters bil (forbrugt tid)
15,00
619,52
3,52
2,53

 

15,00
605,44
3,44
2,47
 

 

Sygedagpenge 119,05 120,54   

 

Lønoversigt for dig der er dækket af overenskomsten med AutoBranchens ArbejdsgiverForening:

SKÆRINGSDATO 1/3-2020 1/3-2021 1/3-2022
Akkordtimesats, ventetid m.m. 141,01 143,27 145,56
Garantiløn 151,00 153,50 156,00
Søgnehelligdagsbetaling (SH) 10,5% 11,5% 12,5%
Overarbejde - De første 3 timer
Efterfølgende timer samt SH- og helligdage
50%
100%
Efteruddannelse Fuld løn Fuld løn Fuld løn
Sygdom (max 10 uger), barns 1. sygedag og barns hospitalsindlæggelse (max 1 uge). 147,45 149,95 152,45
Pension - Egenbetaling
Pension - Arbejdsgiverbetalt
4,00%
8,00%
Barselsorlov:
Mødre - Max 14 uger + 4 ugers graviditetsorlov
Fædre - Max 2 uger
147,45 149,95 144,95
Fratrædelsesgodtgørelse:
Efter 3 års ansættelse
Efter 6 års ansættelse
Efter 8 års ansættelse
4.000 kr.
8.000 kr.
12.000 kr.
Servicearbejder over 18 år
Servicearbejder over 17 år
Dervicearbejder over 16 år
129,00
96,96
73,85
131,50
98,41
75,30
134,00
99,80
76,40
Forældreorlov (max 8 uger) Fuld løn Fuld løn Fuld løn
SKÆRINGSDATO 1/1-2020 1/1-2021 1/1-2022
Sygedagpenge 119,05 120,54 Ukendt

 

 

Development: Hjemmesider.dk