Mens vi venter: Ja eller nej til OK17? Her er, hvad der kan ske…

Oprettet: 20.04.2017

I dag torsdag den 20. april kl. 12.15 bliver resultatet af overenskomstafstemningen offentliggjort. Bliver det er ja, er de nye overenskomster vedtaget. Bliver det nej, skal 6.000 malere, skilteteknikere og autolakerere i strejke.

Nu er der ikke længe til, at resultatet af urafstemningen om de nye overenskomster med henholdsvis Danske Malermestre, Dansk Byggeri og AutoBranchens ArbejdsgiverForening bliver offentliggjort. Ingen ved endnu, hvad det ender med. Et stort flertal i Malerforbundets hovedbestyrelse anbefaler et ja. Men der er også to ud af seks lokalafdelinger, som anbefaler et nej. 

Hvis det bliver et nej, skal Malerforbundets medlemmer strejke. Sidst det skete var i 1998. Derfor får du her svar på de vigtigste spørgsmål:

Skal jeg strejke?
Hvis flertallet af de stemmeberettigede medlemmer i fagbevægelsen har stemt nej til de nye overenskomster, skal du i strejke.

Malerforbundets stemmer bliver talt sammen med stemmerne fra de andre fagforeninger – 3F, HK, Metal, Blik & Rør, Dansk El-Forbund med mere - og det er altså det samlede stemmetal, som tæller. Det betyder, at et flertal af Malerforbundets medlemmer godt kan stemme nej, men overenskomsterne bliver vedtaget alligevel, fordi resultatet samlet giver et ja. 

Hvornår starter strejken?
Hvis et flertal af de stemmeberettigede stemmer nej, starter konflikten tirsdag 25. april ved midnat. Rent lavpraktisk betyder det, at hvis du møder på nattevagt mandag 24. april kl. 23.55, skal du arbejde hele din vagt. Men hvis du er sat til at møde på arbejde 25. april kl. 00.05, skal du blive hjemme.

Hvor mange skal strejke?
De fleste privatansatte medlemmer af Malerforbundet. Minus lærlinge og medarbejdere på tiltrædelses- og lokaloverenskomster samt ansatte i Kooperationen.

Er det lovligt?
Det er forkert at tale om, hvorvidt strejker er "lovlige" eller "ulovlige". I stedet er spørgsmålet, om de er "overenskomststridige". Og det vil denne strejke ikke være. Det er en central del af ’Den Danske Model’, at man må strejke, hvis lønmodtagere og arbejdsgivere ikke kan blive enige om nye overenskomster. Til gengæld er det overenskomststridigt at nedlægge arbejdet, hvis overenskomsten bliver vedtaget.

Hvordan med pengene? Får jeg løn?
Nej, din arbejdsgiver udbetaler ikke løn, når du strejker. Til gengæld får du konfliktunderstøttelse, som svarer til satsen for dagpenge. Pengene kommer fra Malerforbundets strejkekasse, som du har betalt ind til gennem dit medlemskab. 

Hvor mange penge er der i strejkekassen?
Det er en hemmelighed. Arbejdsgiverne må nemlig ikke vide, hvor lang tid Malerforbundet har råd til at hjælpe medlemmerne økonomisk, mens der bliver strejket. Men - uden at sige for meget - der er i hvert fald penge nok i kassen til at konflikte et stykke tid. 

Hvor lang tid skal jeg strejke?
Det er ikke til at sige. Enten indtil der foreligger et nyt forlig mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Og hvis ikke dét er muligt at blive enige om, så kan regeringen lave et indgreb. Det skete for eksempel på det private område i 1998 i den såkaldte gærkonflikt og i 2013 under lærerlockouten i det offentlige.