Samlet ja til OK17, men nej tak fra malerne

Oprettet: 20.04.2017

Selvom 60 procent af Malerforbundets stemmer landede på et nej til OK17, blev det samlet set et ja. Det betyder, at Malerforbundets medlemmer ikke skal strejke. ”Vi tager resultatet meget alvorligt, for der er nogle helt tydelige bekymringer hos vores medlemmer,” siger næstformand Tonny Olsen.

56,5 procent af fagbevægelsens medlemmer har stemt ja til overenskomstresultaterne. Det betyder, at de tre nye overenskomster i Malerforbundet med henholdsvis Danske Malermestre/Dansk Byggeri, AutoBranchens ArbejdsgiverForening og industrien er vedtaget – også selvom 60,19 procent af Malerforbundets medlemmer har stemt nej.

-Vi tager resultatet meget seriøst, fordi når 60,19 procent - af de medlemmer som har stemt - har sagt nej til overenskomstresultatet, så er det udtryk for nogle alvorlige bekymringer, og dem skal vi arbejde med, siger næstformand Tonny Olsen. Han hæfter sig dog ved, at autolakererne har stemt overbevisende ja til deres overenskomst med 60,64 procent.

Systematisk overarbejde har fået medlemmerne til at stemme nej
I alt har lidt over halvdelen af Malerforbundets stemmeberettigede medlemmer deltaget i overenskomstafstemningen. Af dem har 39,81 procent stemt ja, mens 60,19 procent har stemt nej.

-Vi kan se i den debat, der har været under afstemningen, at det især er det med systematisk overarbejde, som arbejdsgiverne havde med ind til forhandlingsbordet, der har fået vores medlemmer til at stemme nej. Samt at vi ikke fik noget på kædeansvar, som var et stort ønske hos os, siger Tonny Olsen.

Protokollatet om systematisk overarbejde kommer fra industriens overenskomst og er efter ønske fra arbejdsgiverne også blevet en del af Malerforbundets tre overenskomster. Der er tidligere blevet skrevet om systematisk overarbejde her på Malerforbundets hjemmeside.

-Overenskomstforhandlingerne i denne omgang har ikke været nemme, fordi arbejdsgiverne kom med nogle ultimative krav om massive nedskæringer på køre- og siddepenge, ingen stigninger til eleverne og en udvidelse af zonegrænserne, siger Tonny Olsen.

Der er plads til alle – både ja- og nej-sigere
Arbejdsgiverne fik dog ikke deres ultimative krav opfyldt, da parterne sad over for hinanden i forligsinstitutionen. Men kravet om systematisk overarbejde kunne Malerforbundet altså ikke undgå:

-Det har været en afstemningsperiode med meget debat, og jeg er glad for, at så mange af vores medlemmer har taget stilling og stemt. Nu må vi så se fremad – forhandlingerne er ikke slut endnu, nu skal der forhandles ude på de enkelte arbejdspladser - og i Malerforbundet vil der fortsat være plads til landets bygningsmalere, skilteteknikere og autolakerere, hvad enten man har stemt ja eller nej, siger Tonny Olsen.

OK17 I TAL

OVERENSKOMST

STEMMEPROCENT

JA

NEJ

Danske Malermestre/ Dansk Byggeri

54,05

38,86

61,14

AutoBranchens Arbejdsgiverforening

33,81

60,64

39,36

Industrien

61,54

31,25

68,75

SAMLET RESULTAT FOR MALERFORBUNDET

52,62

39,81

60,19

SAMLET RESULTAT FOR HELE LO-OMRÅDET

51,8

56,5

43,5