Kursus: Konflikthåndtering

Målgruppe: Tillidsvalgte bygningsmalere, autolakerere, skilteteknikere.

Dato: 10. - 11. december 2019

Sted: Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg

Formålet med kurset: Du får viden om de mekanismer, der er årsag til konflikter. Vil du lære noget om, hvorfor konflikter opstår og hvordan de kan løses, så meld dig til dette konflikthåndteringskursus.

Du vil få indblik i de forskellige konflikttyper og få kendskab til, hvordan I kan mindske konflikter og skabe et bedre arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. 

Form: Vi veksler mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag og de erfaringer, du har fra din arbejdsplads. Derfor håber vi også, at du møder op med et åbent sind. 

Underviser: Elisabeth Nina Petersen 

Tilmelding: Via din lokale afdeling 

Development: Hjemmesider.dk