Trepartsaftale: Lønkompensation til privatansatte

Opdatering 30.marts: Loft for løkompensation hæves nu til 30.000 for både funktionære og timelønnede.

Ny trepartsaftale skal hjælpe de mange privatansatte med truslen om en fyringseddel hængende over hovedet på grund af coronakrisen. De fyringstruede privatansatte kan med aftalen få dækket 75 procent af månedslønnen af staten. Timelønnede kan få dækket 90 procent. Den sidste del skal virksomhederne betale.

Mange lønmodtagere på det private arbejdsmarked risikerer at miste deres job som følge af den nuværende corona-krise, Danmark befinder sig i lige nu.

Nu er regeringen og arbejdsmarkedet parter via en trepartsaftale blevet enige om hjælpepakke, der skal forhindre masse-fyringer den kommende tid. 

Indhold i aftalen:

  • Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan med ordningen få lønkompensation.
  • Lønkompensationen fra staten er 75 procent af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. 30.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.
  • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 pct., dog maksimalt 26.000 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  •  Virksomheden kan højest få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Hvad betyder aftalen for dig?

I perioden hvor virksomheden er omfattet af aftalen om lønkompensation, skal virksomheden betale dig løn som sædvanlig. Virksomheden vil så få dækket dele af lønudgifterne fra staten.

For fuldtidsansatte: Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter til de omfattede medarbejderes løn. Dog maksimalt 23.000 30.000 kroner om måneden.

For timelønnede: Lønkompensationen kan udgøre 90 procent, men maksimalt 26.000  30.000 kroner per måned for en fuldtidsansat, der bliver omfattet af ordningen.

Gælder aftalen for alle lønmodtagere?

Aftalen gælder for virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller flere end 50 ansatte.

Kan jeg blive fyret, hvis jeg er omfattet af ordningen?

Nej, det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Ansøgning og udbetaling:

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

Development: Hjemmesider.dk