Fyn-Jyllandsyd | 12. oktober 2022

Ekstraordinær Generalforsamling

Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd

Kære Medlem,

I forlængelse af Anne-Mette Markussen har valgt at trække sig fra formandsposten i vores Fagforening i en valgperiode, skal vi ifølge vores vedtægter, ved en ekstraordinær generalforsamling, have valgt en ny formand for vores Fagforening.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, onsdag d.2. november 2022, hvor vi starter med lidt at spise kl.18.00, hvorefter vi begynder den ekstraordinære generalforsamling kl.19.00.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af stemmetællere

4. Valg af formand

Bestyrelsen

Tilmelding til spisning senest søndag d. 30. oktober 2022 på fynjyllandsyd@maler.dk eller tlf. 66128395

Såfremt at der måtte være andre kandidater skal dette meddeles skriftligt senest 14 dage før afholdelse generalforsamlingens afholdelse jf. vores vedtægter

§4. Fagforeningens myndighed stk. 11.

11. Ved valg af fagforeningens formand eller næstformand skal der ved mere end en kandidat foretages urafstemning. Meddelelse om kandidatur til valg som formand eller næstformand skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Det skal klart fremgå, hvilken post, der stilles op til. Kandidaten vil modtage kvittering for afleveringen. Den opstillede kandidat skal være til stede på generalforsamlingen. For at være opstillingsberettiget og valgbar, skal man på generalforsamlingen opstilles af mindst 10 medlemmer med gyldigt medlemskab i afdelingen. De 10 medlemmer skal være til stede på generalforsamlingen. Ved opstilling til genvalg, er der ikke krav om stillere

Evt. urafstemning skal være afsluttet 10 hverdage efter general- forsamlingens afholdelse. Dagen hvor generalforsamlingen afholdes, tælles ikke med i de 10 hverdage. Udsendelse af stemmemateriale og afstemning kan foretages elektronisk, hvis dette er muligt.

Asger Ward Pallesen har den 10. oktober kl. 19.35 meddelt hans kandidatur til posten som formand for Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd.

På vegne af bestyrelsen


Relaterede artikler


Fyn-Jyllandsyd

Ny faglig sekretær i afdelingen

Vi har ansat Mie Kirkegaard Brændegaard Hansen, som ny faglig sekretær. Mie starter i jobbet d. 1. marts 2023 og får kontor i Odense. Vi glæder os til at godt samarbejde.


Fyn-Jyllandsyd

Ny lokalformand

Asger Ward Pallesen er valgt som ny formand i Malernes Fagforening Fyn-Jyllandsyd. Valget foregik under en ekstraordinær generalforsamling i afdelingen onsdag med 35 fremmødte medlemmer. “Jeg er ydmyg og stolt, og jeg takker for støtten og opbakningen. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at skabe ro, fællesskab og sammenhold igen i vores afdeling. …


Fyn-Jyllandsyd

JObopslag: Faglig medarbejder

Malernes fagforening FynJyllandSyd søger en udadvendt faglig medarbejder med ansættelse snarest muligt. Du skal fortrinsvis skal have din daglige gang på vores kontor i Odense. Arbejdsopgaver: Organisering Arbejdsmiljø Arbejdsskadesager Arbejde med faglige spørgsmål og overenskomster Lærlinge/uddannelse Medlemskontakt og organisering Vi forventer, at du: Har kørekort og egen bil til rådighed Behersker dansk i både skrift …


Fyn-Jyllandsyd

Ny konstitueret formand

Bestyrelsen i Malernes Fagforening FynJyllandSyd har onsdag d. 21. september 2022 besluttet, at faglig sekretær Asger Ward Pallesen er konstitueret formand for Malernes Fagforening FynJyllandSyd frem til en ekstra ordinær generalforsamling.