Tonny Olsen

Tonny Olsen stiller op til posten som forbundsformand

Bedre arbejdsmiljø, tryghed og faglig stolthed.

Organisering

Vi mister stadig medlemmer til de gule forretninger. Både fordi de bilder folk ind, de kan det samme som os.  Men også fordi, at vi ikke har været gode nok til at fastholde vores medlemmer og fortælle hvorfor man skal være medlem af en rigtig fagforening.
Det skal vi lave om på! 
Vi skal aktivere alle vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. De er grundstenen i Malerforbundet og vi har brug for deres hjælp.  De ved, hvad de og deres kolleger skal bruge for at kunne organisere. Vi skal væk fra topstyring og i højere grad inddrage vores tillidsvalgte i organiseringsarbejdet.
Vi har allerede taget de første skridt, og vi kan blive endnu bedre. Jeg mærker en gejst og en vilje i alle vores afdelinger til at arbejde sammen om at finde nye måder at organisere på.

Arbejdsmiljø

Der er stadig mange udfordringer i malernes arbejdsmiljø. Vi bliver hurtigere nedslidte og mange tager smertestillende for at komme igennem dagen. Mange har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, ikke mindst i forhold til sexchikane.
Det skal vi lave om på! Ligesom andre forbund presser vi på for at politikkerne skal komme med løsninger for dårligt arbejdsmiljø. Vi kæmper med næb og kløer imod den stigende pensionsalder. Den er hverken retfærdig eller holdbar.
Men vi nøjes vi ikke med at lave politisk arbejde. Hvis mester ikke har styr på sikkerheden, slæber vi ham i Arbejdsretten og så vanker der bod og erstatningskrav.
Det kan vi gøre, fordi vi gennem de sidste knap 10 år har kæmpet for – og vundet –  rettigheden til at behandle arbejdsmiljøsager fagretligt.

Jeg vil arbejde for, at der kommer flere arbejdsmiljørepræsentanter i virksomhederne. Vi har kørt kampagner for at få valgt AMR alle de steder, det er påkrævet, og det fortsætter vi med. I dag skal der være 10 ansatte i et firma før der er krav om en arbejdsmiljørepræsentant. Jeg vil arbejde for, at det tal kommer ned på 5, fordi vores erfaring viser, at arbejdsmiljørepræsentanterne gør en kæmpe forskel ude i virksomhederne.

Lærlinge
Alt for mange lærlinge bliver brugt som billig arbejdskraft og får ikke den uddannelse, de har krav på. De har dårlige forhold hos de mestre, der ikke aner, hvordan man behandler unge mennesker, og alt for mange bliver ansat på korte uddannelsesaftaler. Det er utrygt og uværdigt.
Det skal vi lave om på!
Vi skal have gode og trygge uddannelsesaftaler med en ordentlig løn og hvor der er fokus på den faglige stolthed. Derfor vil jeg arbejde for at minimere antallet af korte uddannelsesaftaler. Lærlingene og de unge i faget er vores fremtid. Vi skal hjælpe med at give dem selvtillid til at kræve ordentlige forhold.
Men vi skal også blive bedre til at tale sammen. Vi skal bruge prøvetiden til at se hinanden ordentligt an og tale om vores forventninger til læretiden.

Dagpengesystemet
Gennem årtier er dagpengene forringet så meget, at mange af vores medlemmer i dag risikerer at miste op til halvdelen af deres rådighedsbeløb, hvis de mister jobbet. Samtidig oplever de at blive trukket rundt et indviklet og ufleksibelt system.
Det skal vi lave om på!
Derfor vil jeg arbejde på, ikke kun at stoppe udhulingen men også på at øge dagpengesatsen. Vi skal væk fra regeltyranni og i stedet have tilliden til det enkelte menneske tilbage.