Kurser til tillidsvalgte

Er du blevet valgt til en tillidspost i Malerforbundet? Så anbefaler vi, at det første kursus, du deltager på, er vores Grundkursus, som vi holder to gange om året. Du kan få mere information i din afdeling. Foto: Alex Tran.

Er du tillidsvalgt i Malerforbundet? For eksempel som tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, klubformand eller kasserer, så har du adgang til Fagbevægelsens Interne Uddannelser: FIU-kurserne. Malerforbundet har udvalgt en bred vifte af FIU-kurser til dig, som vi håber, du vil gøre brug af.

FIU-kurserne er med til at:

 • Udfordre dine stærke sider og støtte dig i dine svage.
 • Styrke din baggrund, så du kan anvende din viden og erfaringer i hverdagen.
 • Sikre, at du kan handle bedst muligt i alle situationer – også de uforudsigelige.

Har du ikke tidligere deltaget i Malerforbundets grundkursus for tillidsvalgte, vil vi anbefale, at du starter med et grundkursus. Det kan du læse mere om nedenfor samt få information fra din lokale afdeling. Tilmelding til FIU-kurser og grundkurser skal ske gennem din lokale fagforening.

Du finder aktuelle FIU-kurser her

Tag på Malerforbundets grundkursus for tillidsvalgte

Malerforbundets grundkursus henvender sig til: Tillidsvalgte bygningsmalere, autolakerere og skilteteknikere.

Hvorfor starte med dette kursus?
Når du er tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant er det ikke ensbetydende med, at du skal løse alle problemerne på din arbejdsplads alene. Grundkurset handler om, hvordan du sikrer dine kollegers opbakning, og hvordan du kan tage arbejdspladsens udfordringer op i fællesskab med dine kolleger.

På kurset vil vi arbejde med, hvordan du involverer dine kollegaer, så du har opbakning til forhandlinger og beslutninger. Du møder andre malere, der står i samme situation som dig. Det giver dig mulighed for at få et stærkt netværk og dele erfaringer med andre i samme båd.

Grundkursets varighed:
Du er på kursus i 2 x 1 uge med cirka fem ugers mellemrum.  Det betyder, at du er færdig med grundkurset inden for max to måneder.

Du kommer til at arbejde med:

 • Den danske model
 • Det fagretlige system
 • Relevante overenskomstområder og lokalaftaler
 • Klubarbejdet på arbejdspladsen
 • Planlægning og afholdelse af møder
 • Tale- og forhandlingsteknik
 • Den svære samtale på arbejdspladsen
 • Din rolle som tillidsvalgt, dine rettigheder og pligter.

Undervisningsform:
Vi tager udgangspunkt i de udfordringer og problemer, som du står med på arbejdspladsen. Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, projekter og opgaver, der løses individuelt eller i grupper.

Hvor og hvornår:
Grundkurserne ligger tidligt forår og sent efterår. De afholdes enten på Sjælland eller i Jylland. Spørg i din afdeling, hvor og hvornår der afholdes næste grundkursus.

Tilmelding sker via din lokale afdeling