Når uheldet er ude: Nyttige Links

Arbejdstilsynet: https://at.dk/om-os/kontakt-arbejdstilsynet/

Giftlinjen: https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx

Bly: https://bfa-ba.dk/bly/

PCB vejledning: https://bfa-ba.dk/pcb/

Vinter foranstaltninger: https://maler.dk/wp-content/uploads/2021/10/Vinterforanstaltninger-2020-print.pdf

Asbesthuset: https://asbest-huset.dk/

Byggepladsindretning: https://bfa-ba.dk/byggepladsens-indretning/

BAT arbejdsmiljø: https://batkartellet.dk/arbejdsmiljoe/

Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø : https://www.bfa-web.dk/