Opmåling

Hvilket arbejde kan udføres på akkord?

I princippet kan alt arbejde udføres på akkord. I praktiks kan der være arbejde, der er så besværligt at en timeløn vil være mere rigtigt. Arbejdspladsen skal være klar til malerarbejde fra de andre håndværkeres side, materialer skal være til stede i tilstrækkeligt omfang. Og der skal foreligge en arbejdsbeskrivelse og angivelse af akkordens omfang.

     De vigtigste faser i akkordarbejdet

 • Gennemgå arbejdspladsen.
 • Opdel eventuelt arbejdspladsen i naturlige akkorder.
 • Gennemgå arbejdsbeskrivelsen.
 • Stil spørgsmål til denne hvis der er behandlinger du er i tvivl om.
 • Bemærk hvis der er behandlinger der ikke er faglig korrekte eller ikke kan give det forventede resultat.
 • Stil eventuelt ændringsforslag på en akkordseddel.
 • Ring efter opmåleren.
 • Tilrettelæg arbejdet rationelt.
 • Pas arbejdet.
 • Noter løbende timeforbrug for gene eller ekstra arbejde (f.eks. rensning) der skal forud akkorderes, i din lommebog/kalender.
 • Orienter løbende konduktør eller mesteren om gener, – ekstra arbejde og skriv dette på en akkordseddel.
 • Aflever løbende forud akkorderingssedler i takt med gener eller ekstra arbejdet foregår (bemærk forud akkorderingsreglerne)
 • Før en timetavle – skurbog over forbrugte timer i de enkelte akkorder.
 • Regningen afsluttes i samarbejde med opmåleren.

Kilde: Malernes opmåler- og beregnerkontor

Kontakt opmåleren

Nordjylland:
Søren Chr. Olsen – telefon: 20 33 15 64

Øst/Vest:
Henrik Andreasen (Aarhus) – telefon: 25 15 53 46
Sonni Boll (Viborg) – telefon: 23 61 30 15

Midtjylland:
Ejvind Brixen – telefon: 23 36 15 75
Jakob Johansen – telefon: 27 60 55 35

Fyn-Jyllandsyd:
Michael Berg (Kolding) – telefon: 23 11 83 25
Lisbet Lundholm (Odense) – telefon: 23 46 49 59

Storkøbenhavn/Sjælland:
Jesper Larsen – telefon: 26 60 04 93
Ivan Hansen – telefon: 24 90 18 60