Om Malerforbundet

Malerforbundet i Danmark har godt 8.500 medlemmer og er et af landets ældste fagforbund. Forbundet blev grundlagt helt tilbage i 1890.

Vores medlemmer er ansatte, der er beskæftiget inden for malerfagets arbejdsområde. Den største gruppe er bygningsmalere, som er beskæftiget inden for bygge- og anlægssektoren. Derudover har forbundet også en stor gruppe autolakerere og skilteteknikere, samt medlemmer, der er ansat på specialområder såsom bygningsrestaurering, dekorationsmaling, lakteknik med mere.

Godt 3.000 af vores medlemmer er kvinder. Dermed har vi som håndværkerorganisation en meget høj andel af kvinder blandt vores medlemmer. På bygningsmaleruddannelsen er over halvdelen af eleverne nu kvinder.

Seks store afdelinger
Malerforbundets forbundskontor ligger i København. Den daglige kontakt med medlemmerne varetages af seks afdelinger, der er fordelt i hele landet.
De seks afdelinger har i alt 17 lokalkontorer. 

Forbundets medlemmer er sikret alle ordinære arbejdsvilkår som løn, ferie, pension, barsel, løn ved sygdom, kørselsregler, fratrædelsesordninger m.v. gennem vores overenskomster med mesterforeningerne.

Vi løser eventuelle medlemssager direkte, sammen med mesterforeningerne, uden om retssale og domstole.

Forbundet har tilknyttet en række specialister, der kan vurdere arbejdsulykker, arbejdsskader med videre, og vi er desuden medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation.