Arbejdsmiljø | 22. marts 2022

Nyt ”se sag” hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) – hvad betyder det for dig, som har en arbejdsskadesag?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring overgår til nyt sagsbehandlingssystem. Det vil sige, at der kommer et nyt it-system, hvor du fremover kan se din arbejdsskadesag på ”se sag”.

Det vil få betydning for behandlingen af din sag i en periode.

Der vil være to lukkeperioder:

Lukkeperiode 1

Vedrører sager, som flyttes fra det gamle til det nye ”se sag”.

Det er sager for personer født i perioden fra den 1. januar til og med den 31. august.

I perioden 26. marts 2022 til og med 19. april 2022 kan du ikke se i sagerne på ”se sag” hos AES og der kan ikke sagsbehandles i sagerne.

Lukkeperiode 2

Vedrører sager, som allerede er flyttet til det nye ”se sag”.

Det er sager for personer født i perioden fra den 1. september til og med 31. december.

I perioden fra 8. april kl. 17.00 til og med 19. april, vil det nye ”se sag” være lukket, så du kan ikke se din sag på ”se sag” .

Hvis du har en arbejdsskadesag og vil kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, gælder det for begge lukkeperioder, at du kan

  • Ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis du skal udsætte svarfrist
  • Du kan stadig sende oplysninger til din sag, men de registreres først efter 20. april 2022.
  • Hastesager behandles som hidtil
  • Sager kan fortsat anmeldes, men først ses efter 20. april 2022
  • Alle som har en arbejdsskadesag, har fået brev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om overgangen til nyt it-system

Du er velkommen til at kontakte socialrådgiverne ved spørgsmål i forbindelse med overgangen til nyt ”se sag”.

Hvis du ønsker bistand til at ringe eller skrive til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, er du også velkommen til at kontakte socialrådgiverne.

Malerforbundet får i øjeblikket mange breve fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at afgørelser i sager udsættes, da der er mange sager, som afventer behandling.

Du skal derfor forvente, at behandlingen af din arbejdsskadesag kan tage længere tid, end du tidligere har fået oplyst.


Del: