Er du kommet til skade?

Hvis du har været ude for en arbejdsulykke eller er blevet syg af dit arbejde, kan du som medlem få hjælp af vores socialrådgivere.

Malerforbundets socialrådgivere kan hjælpe dig, hvis du er kommet til skade. Find flere oplysninger her på siden under det punkt, som er relevant for dig. Kontakt først og fremmest din afdeling, og tag derefter kontakt til socialrådgiverne.

Socialrådgiverne træffes mandag og onsdag kl. 9-15 samt fredag kl. 9-12 på telefon 3916 7900

Lisbeth Stefanski

Socialrådgiver | | 39167900

Hanne Kjærby

Socialrådgiver | | 39167900

Hvis du kommer til skade på dit arbejde, for eksempel falder ned fra en stige, skal du straks fortælle det til din daglige leder. Hvis du ikke gør det, kan det blive svært at bevise senere. Ved en ulykke forstås en skade eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage. Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker inden for visse tidsfrister. En arbejdsulykke skal senest anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (Arbejdsskadestyrelsen, red.), inden der er gået et år efter tilskadekomstdatoen, ellers mister du ret til at søge om erstatning senere. Selv om det er arbejdsgiveren, der har pligt til at anmelde, har du selv ansvaret for at sikre dig, at det er sket. Hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde ulykken, kan du selv, din arbejdsmiljørepræsentant eller fagforeningen anmelde det. Blanketten finder du på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside – Se under “Anmeld skade”. Sørg altid for at få en kopi af anmeldelsen, så du kan tjekke, om ulykken er anmeldt til arbejdsgiverens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet skal sende sagen videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis du efter fem uger fra skaden ikke har kunnet genoptage arbejdet i fuldt omfang, eller hvis skaden formodes at give varigt mén. Malerforbundets socialrådgivere tilbyder hjælp i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af din sag. Du skal henvende dig i din lokalafdeling, der har et skema og en fuldmagt, du skal skrive under på. Når vi modtager sagen i Malerforbundet, vil du blive kontaktet af en socialrådgiver. Når fuldmagten er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du altid ringe eller maile til socialrådgiverne, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at svare på spørgeskemaer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Socialrådgiverne vil kontakte dig, når der er behov for dialog med dig om sagen, og altid når der er kommet en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det vil blive vurderet om afgørelsen er i overensstemmelse med reglerne, og sammen med dig besluttes det, om der skal klages over afgørelsen.
Hvis du tror, du er blevet syg af dit arbejde, skal du tale med din læge om det. Læger (og tandlæger) har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis de tror, at sygdom hos en patient kan skyldes arbejdsforholdene. Din læge eller fagforeningen kan eventuelt henvise dig til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik, der vil tage stilling til, om der skal ske anmeldelse. Sørg altid for at få en kopi af anmeldelsen, så du har dokumentation på, at sygdommen er anmeldt. Malerforbundets socialrådgivere tilbyder hjælp i forbindelse med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af din sag. Du skal henvende dig i lokalafdelingen, der har et skema og en fuldmagt, du skal skrive under på. Når vi modtager sagen i Malerforbundet vil du blive kontaktet af en socialrådgiver. Når fuldmagten er sendt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan du altid ringe eller maile til socialrådgiverne, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til at svare på spørgeskemaer fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Socialrådgiverne vil kontakte dig, når der er behov for dialog med dig om sagen, og altid når der er kommet en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det vil blive vurderet om afgørelsen er i overensstemmelse med reglerne, og sammen med dig besluttes det, om der skal klages over afgørelsen. Afgørelsen indeholder beslutning, om sygdommen kan anerkendes som en erhvervssygdom. Det er ikke alle sygdomme, der kan anerkendes, selv om bådedu og vi mener, det sandsynligvis skyldes arbejdet, eller den måde arbejdet er udført på. Der findes en fortegnelse over sygdomme der kan anerkendes, og både diagnose og belastninger i arbejdet skal opfylde visse krav. Der tages også stilling til, om der kan udbetales godtgørelse for varigt mén og tab af erhvervsevne.
Din sag kan genoptages, inden der er gået fem år, fra den dato afgørelsen blev truffet. For eksempel hvis din arbejdsmæssige situation har ændret sig, eller sygdommen er blevet forværret. Kontakt forbundets socialrådgivere, og vi vil rådgive dig om mulighederne.
Når du er ansat efter en overenskomst med Danske Malermestre, Dansk Byggeri eller AutoBranchens ArbejdsgiverForening, er du omfattet af Malernes Sundhedsordning, hvor du kan søge om betaling af udgifter til fysioterapeut og kiropraktor. Ved arbejdsulykker: Når en arbejdsgiver har undladt at forebygge, at en skade kan ske, for eksempel ved en ulykke, hvor en stige har været defekt, eller et stillads sat forkert op, kan Malerforbundet i samarbejde med en advokat muligvis rejse et erstatningskrav mod arbejdsgiveren på dine vegne. Det vurderes fra sag til sag, om der kan føres tilstrækkeligt bevis. Hvis du selv har været uforsigtig, kan det være, at der ikke er grundlag for at rejse et erstatningskrav. Den erstatning, der kan være tale om er for eksempel svie- og smertegodtgørelse for sygedage samt tabt arbejdsfortjeneste. Ved erhvervssygdomme: Forbundet yder ikke advokatbistand i forbindelse med vurdering og eventuelle erstatningskrav som følge af en erhvervssygdom. Du har mulighed for selv at kontakte en advokat, hvis du ønsker din sag vurderet. Det vil du dog selv skulle betale. Øvrige muligheder: Hvis du har en privat heltidsulykkesforsikring, skal du være opmærksom på at anmelde arbejdsskaden til dit forsikringsselskab. Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du være opmærksom på at reagere på brev fra din pensionsordning om forsikringsdækning efter overgang fra løn til sygedagpenge.
Malerforbundets socialrådgivere rådgiver om ovenstående ud fra princippet “hjælp til selvhjælp”. Vi kan desværre ikke tilbyde at være sagsbehandlere i din sag eller deltage i møder med kommunen eller jobcentret.

Hvis du vil vide mere, kan du læse om:
– Arbejdsskader på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside www.ask.dk
– Sygedagpenge m.v. på www.borger.dk
– Arbejdsfastholdelse på www.cabiweb.dk