Øst/Vest

Generalforsamling

TID: onsdag 06. april 2022 - Kl: 18:00
STED: Sommervej 5, 8210 Aarhus V

afholdes onsdag d. 6 april 2022 kl. 18.00
Sommervej 5, 8210 Aarhus V
Vi starter kl. 17.00 med middag

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællingsudvalg
 3. Protokol fra generalforsamling d. 26 oktober 2021
 4. Beretninger
 5. Regnskab til orientering
 6. Indkomne forslag
  Vedtægts ændringer.
 7. Valg af bestyrelse
  Formad Kim Dyrberg, genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Peter Munk-Hansen, genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Pernille Therkildsen, genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Thomas Isaksen, genopstiller ikke
 8. Suppleant, for 2 år
 9. Valg af kongres delegerede.
 10. Bevillinger
 11. Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest
7 dage før generalforsamlingen.
Protokol fra ordinær generalforsamling den 26 oktober 2021, ligger til gennemsyn på
afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.
Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest
mandag den 29 marts 2022 på tlf. 8613 2100 eller mail oestvest@maler.dk

Alle eventuelle covid 19 anbefalinger vil blive fulgt.