Storkøbenhavn

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

TID: onsdag 27. april 2022
STED: Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent samt tilforordnede
 2. Protokol – bemærk at protokollen vil ligge til
  gennemsyn i fagforeningen fra den 20. april 2022
 3. Beretninger
 4. Orientering om regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af stemmetællingsudvalg
 7. Valg af fanebærer
 8. Valg af daglig ledelse og bestyrelse
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
 10. Eventuelt
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 19. april
 11. Indkomne forslag vil blive fremlagt i fagforeningen
  onsdag den 20. april 2022. Ved valg til daglig ledelse skal
  opstillingen, med angivelse af hvem der stilles op imod,
  være afdelingen i hænde senest sidste hverdag i februar.