Hjemmesider om corona

Coronasmitte.dk 

Info på andre sprog

Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Udenrigsministeriets hjemmeside 

Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Arbejdstilsynet 

 

Den myndighedsfælles hotline: tlf 7020 0233