Michelle Frese

Michelle Frese stiller op til posten som forbundsformand

Mit navn er Michelle Frese, uddannet bygningsmaler i 1999 og tillidsvalgt i Malernes Fagforening siden 2008.

Medlemmerne skal mærke, de har deres Fagforening lige ved hånden, når der er brug for det, og det skal gælde for Malerforbundet som helhed, at medlemmerne er i fokus. Servicen i Fagforeningen skal være helt i top, så medlemmet ved at de har en organisation i ryggen, der har styr på regler og det fagretslige system.

Vi er nået et stykke vej med pensionsalderen, men den skal længere ned. Vi skal have mulighed for selv at vælge og at planlægge. Pensionsalderen skal ikke bare hedde ”stop 68” vi skal have den ned til 65 år. Vi skal have mulighed for et værdigt senior liv, når vi ikke længere skal være på arbejdsmarkedet. Det skal være et valg, som den enkelte tager, at man kan trække sig tilbage. Det skal ikke være på grund af vi er slidt ned, så meget at vi ikke KAN arbejde længere.

Vi skal også kæmpe for et værdigt arbejdsliv, og bekæmpe nedslidning af vores kollegaer. Malerforbundet skal have mere fokus på arbejdsmiljøet, i form af at arbejdet bliver tungere med de maskiner som bruges, samt det utrolig høje tempo som forventes på byggepladserne i dag. Samtidig er det lige så vigtigt at have fokus på fremtidens arbejdsmiljø, og følge udviklingen, ikke mindst på grund af allergier og arbejdsbetingede lidelser. Desværre ser vi flere af vores kollegaer bliver ”tvunget” til at finde et andet job, når de ikke kan holde til malerfaget længere, og det er ikke godt, når vi gerne vil have unge til at gå ind i vores fag.

Vores fag skal være mere attraktive. Vi skal have akkorden ind i uddannelserne, så eleverne kender aflønningsformen lige fra starten. Vores ungdom vil faktisk rigtig gerne fagbevægelsen, så at få gang i lærlingeklubber på afdelingsplan, og få eleverne aktiveret ind i klubberne i virksomhederne er vigtigt, for at få skabt fremtidige tillidsfolk.

Vi har for 3. gang i træk fået en overenskomst som vi har sagt NEJ TAK til. Jeg mener Malerforbundet skal kæmpe endnu hårdere for at få en overenskomst, som ikke halter så meget som den gør for nuværende. Vi skal have stigninger på prislisten, så vi kan få talt akkorden op. Prislisten er vores aflønningsform, som har været glemt alt for længe. Prislisten er den som giver afspejling til timelønnen. Hvis vi samtidig hæver mindstelønnen, er vi også med til at hæve bunden i vores fag. Så at få vores aflønningsform tilbage på ret kurs, er vigtigt for Malerforbundet.

Får vi prislisten gjort mere attraktiv, så har vi et bedre produkt, så flere ønsker at være en del af vores fællesskab i Malerforbundet. Det gør også at ude på pladserne får vi et stærkere sammenhold. En stor opgave som allerede skal i gang nu, er fokus på sammenkædningsregler. Der skal stor fokus på samarbejde på tværs af andre faggrupper, så vi får lavet en ægte musketéred. Vi skal ikke igen blive efterladt på perronen, til næste overenskomst afstemning.

Malerforbundet skal have fokus på ligestilling i vores fag, indenfor de sidste år har vi haft en stor tilgang af kvinder. Bygningsmalerfaget kan gå hen og blive et kvindefag, og vi skal arbejde med om der er ting som skal tilpasses fagene, i takt med udviklingen.