FH kongres | 01. november 2022

10 millioner afsættes til organiserings-indsatser  

Fagbevægelsens Hovedorganisations kongres har netop vedtaget at etablere en såkaldt udviklingspulje. Puljen på 10 millioner kroner skal udvikle og understøtte nye initiativer til at få unge under 30 med i fællesskabet.

Det er medlemsforbundene under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der kan søge midler fra puljen til projekter, der har til formål at rekruttere og fastholde unge under 30 år i fællesskabet.

Forbund, der søger midler fra puljen, skal selv medfinansiere 50 procent af indsatserne.

Det er FH’s forretningsudvalg, der styrer puljen og bedømmer ansøgerprojekterne. Forretningsudvalget er også forpligtet til midtvejs i kongresperioden at evaluere puljen og beslutte, om den skal tilføres flere midler.

En brændende platform

Manglende organisering og dalende medlemstal har været et centralt tema under kongressen i Fagbevægelsens Hovedorganisation mandag og tirsdag. At fagbevægelsen står på en brændende platform var der klar enighed om blandt de godt 400 delegerede.

En tredjedel af lønmodtagerne er ikke organiserede, og bliver udviklingen ikke vendt nu, ser fremtiden dyster ud, fastslog FH-formanden:

“Der lurer en kæmpe udfordring, som truer med at underminere alt, hvad vi har opnået, og alt hvad vi tror på. For som vi altid siger: Fagbevægelsen er medlemmerne. Uden medlemmerne er vi ingenting,” lød det fra Lizette Risgaard, der kom med en klar opfordring til kongressen:

“Når det er sagt, så er organisering og fastholdelse den altoverskyggende vigtigste opgave for jer ude i forbundene, i fagforeningerne, ja, i hele FH-fagbevægelsen i den kommende tid. Vi må ikke åbne en ny ladeport for skodjob og social dumping med systematiseret overarbejde uden løn, mangel på fritid og hviletid, ydmygelser, underbetaling.”

Medlemsrettede goder

Næstformand i Malerforbundet Rasmus Juul foreslog kongressen, at der fremadrettet bliver fokuseret på et tættere samarbejde og kontakt med medlemmerne, og at der arbejdes for at indføre medlemsrettede goder.

Kongressen var den første af sin slags for Fagbevægelsens Hovedorganisation, efter LO og FTF fusionerede for fire år siden.

Malerforbundet sikret vigtig plads

Malerforbundets formand Tonny Olsen blev genvalgt til forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Formand Tonny Olsen har sikret Malerforbundet en vigtig plads i FH’s forretningsudvalg.

Genvalgt som formand

Lizette Risgaard blev tirsdag genvalgt som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det skete under FH-kongressen. Morten Skov blev valgt som stedfortrædende næstformand og Nanna Højlund blev valgt som næstformand.

FH Kongres 2022 i Falkoner Centret mandag den 31. oktober 2022. Foto: Philip Davali

Del: