Arbejdsmiljø | 03. oktober 2023

Det er tid til vinterforanstaltninger

Mørke og kulde kræver foranstaltninger, så du kan udføre dit arbejde sikkert. 

Har du udendørsarbejde, så er det tid til vinterforanstaltninger. Reglerne for vinterforanstaltninger på bygge- og anlægsområdet trådte i kraft den 1. oktober.  Det er din mesters ansvar, at alt er tilrettelagt efter gældende regler. Det gælder blandt andet: 

• Lukning af facadeåbninger

• Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser

• Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse

• Aftaler om snerydning m.m.

• Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning

• Opvarmning og ventilation

Det er altid vigtigt, at alle byggepladsveje er etableret og vedligeholdt forsvarligt, så man kan færdes på byggepladsen uden fare for ulykker og man samtidig kan transportere værktøj og tekniske hjælpemidler rundt på pladsen. Om vinteren er der særlige udfordringer i forhold til byggepladsveje.

Hent BFA’s tjekliste for særlige arbejdsmiljøforanstaltninger i vinterbyggeriet her. 

Husk: Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at der er etableret de nødvendige foranstaltninger. Kontakt gerne din lokale fagforening, hvis du har behov for råd eller vejledning.


Del: