Arbejdsmiljø | 04. juni 2020

Afgørende sag om arbejdsmiljø: Uenighed om vigtig paragraf

Opdatering 20.12: Dommerne vil komme med en afgørelse i sagen om 2-3 uger.


Endnu engang forsøger Danske Malermestre at betvivle Malerforbundets ret til at behandle hele arbejdsmiljøloven fagretsligt. En faglig voldgift skal nu (igen) tage stilling til Malerforbundets ret til at gå ind i sager, hvor mester ikke lever op til de sikkerhedsmæssige regler.

Siden 1973 har der i overenskomsten mellem Malerforbundet og Danske Malermestre og Dansk Byggeri i §10 stk 2 stået klart og tydeligt: Det påhviler parterne nøje at følge alle givne sikkerheds- og velfærdsbestemmelser.

Denne bestemmelse er ikke bare enorm afgørende i forhold til sikre medlemmernes sikkerhed og sundhed. Den er også omdrejningspunktet for et mangeårigt juridisk slagsmål mellem Malerforbundet og Danske Malermestre.

Kan gribe ind ved dårligt arbejdsmiljø

Helt kogt ned betyder overenskomstens § 10 stk. 2, at Malerforbundet kan komme efter mestrene, hvis de ikke overholder arbejdsmiljøloven og skorter på svendenes sikkerhed og sundhed:

Har mester ikke styr på sikkerheden, kan fagforeningen indkalde til mæglingsmøde, hvor mester får besked på at rette ind eller eventuel betale bod eller erstatning for brud på arbejdsmiljøloven. Giver det ikke resultat, kan Malerforbundet i yderste konsekvens tage sagen i Arbejdsretten.

Som et af de eneste forbund i Danmark har Malerforbundet mulighed for at behandle hele fagretsligt i sager og malerrelateret arbejde – Takket være overenskomstens § 10 stk.2.  Og det har en stor betydning for medlemmernes sikkerhed og sundhed, at fagforeningen fagretsligt kan gå ind i sager om f.eks. manglende værnemidler, giftige kemikalier eller farlige forhold på byggepladsen.

Men denne rettighed er også en torn i øjet på arbejdsgiverne.

Vil skabe tvivl om fælles aftale gennem 47 år 

Danske Malermestre har flere gange forsøgt at så tvivl om Malerforbundets ret til at behandle arbejdsmiljøsager. Senest i 2015, hvor arbejdsgiverne påstod, at § 10 stk. 2 kun gjaldt overtrædelser i forhold i MAL-koder. En faglig voldgift fastslå i 2017, at Danske Malermestre ikke havde ret i deres påstand, og Malerforbundet kunne fortsætte med at behandle alle arbejdsmiljøsager fagretsligt.

Nu er Danske Malermestre igen ude på at teste §10 stk 2. Denne gang påstår de, at der skal ligge en afgørelse fra Arbejdstilsynet, før fagforeningen må gå ind i arbejdsmiljøsager.

Malerforbundet afviser denne påstand og fastslår, at §10 stk 2 betyder det samme som den har gjort siden 1973: At forbundet har ret til at behandle hele arbejdsmiljøloven fagretsligt.  

 Sagen skal nu afgøres ved en faglig voldgift, der starter i dag kl. 14 i Dansk Arbejdsgiverforening.

Næstformand og arbejdsmiljøansvarlig i Malerforbundet Tonny Olsen er mildest tal forundret over arbejdsgivernes påstand:

– Det er jo en fælles aftale i overenskomsten, som arbejdsgiverne lige pludselig vil forsøge at drage tvivl om. Det er meget skuffende. I vores branche er sikkerheden og sundheden på arbejdspladserne yderst vigtig og noget, vi går meget op i. Vi har i over 47 år behandlet arbejdsmiljøet fagretsligt, og det er ekstremt vigtigt for malernes ve og vel, at vi kan fortsætte med det. Det burde jo egentlig også være i arbejdsgivernes interesse, siger Tonny Olsen.


Del: