Arbejdsmiljø | 10. oktober 2020

Aftale om ret til tidlig pension er på plads

Retten til tidlig pension til dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, er nu forhandlet på plads. Et godt skridt på vejen, men vi er endnu ikke i mål, mener Malerforbundet. 

Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen.

Det er hovedprincippet bag den nye aftale om ret til tidlig pension, som regeringen nu har fået forhandlet på plads sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Og den nye aftale er et stort og vigtigt skridt imod et tryggere og mere retfærdigt arbejdsmarkedssystem, mener Tonny Olsen, konstitueret forbundsformand i Malerforbundet:

– Med denne aftale bliver der for en gangs skyld givet en rettighed til lønmodtagerne. Det er historisk, men også en absolut nødvendighed. Mange af medlemmerne i Malerforbundet, der er kommet tidligt ud på arbejdsmarkedet, mærker dagligt, hvordan arbejdet slider på muskler og led. Og mange er med god grund bekymret for, om de holder til den stigende pensionsalder, siger Tonny Olsen.

Regeringen anslår, at omkring 41.000 personer i 2022 vil få ret til tidlig pension, og at 24.000 vil benytte sig af denne ret til at trække sig tidligere.

– Mange af dem med de længste og hårdeste arbejdsliv slipper nu for at stå med hatten i hånden og tigge om en førtidspension eller seniorpension. Nu kan de selv vælge at trække sig, inden de er slidt helt ned, og dermed få mulighed for gode, raske år efter pensionen. Men vi så jo gerne, at endnu flere blev omfattet ordningen, for behovet er der desværre, siger Tonny Olsen, der tilføjer at tidlig pension ikke løser alt.

Behov for et løft af arbejdsmiljøet 

– Med aftalen nærmer vi os et tryggere og mere retfærdigt arbejdsmarked. Men vi er endnu ikke i mål. Der er et stærkt behov for at få løftet arbejdsmiljøet, så vi i fremtiden ikke skal opleve samme grad af nedslidning i vores fag. Jeg er positiv over, at der i aftalen også bliver sat penge af til at styrke arbejdsmiljøet i 2023. Det er et godt skridt på vejen, men langt fra nok, siger Tonny Olsen

I aftalen om tidlig pension er der afsat 100 millioner kroner i 2023, som offentlige og private arbejdspladser kan søge for at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Aftalen skal blandt andet finansieres gennem et samfundsbidrag fra den finansielle sektor. Regeringen vil i næste måned fremsætte lovforslag med henblik på, at aftalen kan træde i kraft i det nye år, så de første personer kan gå på tidlig pension i januar 2022.

Hovedelementer i aftalen

 • Retten til tidlig pension baseres på anciennitet på arbejdsmarkedet som objektivt kriterie.
 • Personer, som opfylder et krav til anciennitet på arbejdsmarkedet, kan opnå ret til tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.
 • Tid på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud), på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, ledighedsydelse  og praktik/skolepraktik.
 • Lønmodtagerbeskæftigelse deltidskorrigeres fra 18 år, så deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid.
 • Uddannelse senere i livet tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Selvstændige får mulighed for at optjene ret til tidlig pension med en model hvor større overskud i et år kan flyttes til år med underskud. Der kan samlet flyttes anciennitet svarende til 5 år.
 • For perioden 1980-84 tildeles der anciennitet for ledighedsperioder, såfremt man i samme periode har været medlem af en a-kasse.
 • Ydelsesniveau for tidlig pension er på 13.550 kr. pr. måned før skat (2020-niveau), og er uafhængig af ægtefælle eller samlevers indkomst og formue.
 • Ydelsen sættes ned for personer med pensionsformuer svarende til mere end 2 mio. kr. og er helt aftrappet, hvis pensionsformuen overstiger ca. 5 mio. kr. Ved et serviceeftersyn af ordningen skal der ses på, om bundgrænserne for pensionsformuerne skal reguleres for senere årgange som følge af modningen af pensionsformuerne.
 • Det er muligt at have arbejdsindtægt på op til 24.000 kr. årligt før skat, uden at ydelsen sættes ned.
 • Arbejdsindtægter over bundgrænsen medfører nedsættelse af ydelsen med 64 pct.
 • Efterlønsberettigede, som får tilkendt ret til tidlig pension, gives mulighed for, at de kan få udbetalt de indbetalte efterlønsbidrag kontant.
 • Desuden gives der mulighed for frivillig skattefri udmeldelse af efterlønsordningen i en begrænset periode for personer der ikke har nået efterlønsalderen pr. 1. januar 2022.
 • Der skal være et politisk serviceeftersyn af ordningen i 2030 med henblik på at vurdere, om udviklingen på arbejdsmarkedet har ændret forudsætningerne for ordningen, og om den fortsat omfatter de personer, den var tiltænkt.

Læs hele aftalen her


 

Del: