Corona | 02. december 2020

Aftale på plads: Flere feriepenge på vej

Der skal sættes gang i økonomien: Til næste år kan du få dine resterende indefrosne feriepenge udbetalt!

De sidste to ugers indefrosne feriepenge kan blive udbetalt ultimo marts 2021.

For at sætte yderligere fut i økonomien og afbøde konsekvenserne af coronakrisen er der indgået en politisk aftale om, at de resterende to ugers indefrosne feriepenge skal udbetales til danskerne.

Bestilling og udbetaling af feriepenge kan efter planen finde sted i marts næste år.

I efteråret fik danskerne mulighed for at få udbetalt tre ud af deres i alt fem ugers indefrosne feriepenge. Nu er det altså de resterende to ugers feriepenge, du til foråret kan vælge at få udbetalt.

Det er frivilligt om du ønsker at få dine feriepenge udbetalt eller lade dem stå i fonden ’Lønmodtagernes Feriemidler’. I så fald vil pengene blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Hvor meget har du til gode?

Tjek i vores feriepenge-beregner, hvad to ugers indefrossede feriepenge cirka svarer til i kroner før skat. Husk: beregneren er vejledende. 

Støt de lokale

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) opfordrer dog til, at man bruger pengene på at handle lokalt og dermed hjælpe med at holde hånden under danske virksomheder og ansatte.

– Jeg er glad for, at der nu er landet en aftale, der kan bidrage til at øge danskernes forbrug. Over to millioner borgere har allerede fået udbetalt en del af deres feriepenge, og jeg håber, at interessen er lige så stor for at få de sidste penge ud. Det er der behov for på grund af coronaen, som er gået ud over dele af vores erhvervsliv, udtaler Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse og understreger:

– Vi skal ikke bestemme, hvad folk gør med deres penge, men formålet med aftalen er at sætte skub i den danske økonomi, så jeg appellerer igen til, at borgerne vil bruge feriepengene lokalt, så de også kommer danske virksomheder og butikker til gavn.

Aftalen er indgået 2. december mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Indefrosne feriepenge – Hvad, hvorfor og hvordan?

  • Overgangen til den nye ferieordning med samtidighedsferie betyder, at der er indefrosset op til fem ugers feriepenge, som er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.
  • Med efterårets Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer blev det aftalt at give mulighed for en delvis udbetaling af feriemidler, svarende til op til tre ugers ferie.
  • Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet er nu blevet enige om at give mulighed for udbetaling af de resterende indefrosne feriemidler. Det svarer til op til ca. to ugers ferie for en lønmodtager, der har fået udbetalt feriemidlerne i efteråret 2020.
  • For en lønmodtager, der ikke har valgt at få udbetalt indefrosne feriepenge i efteråret 2020, vil de resterende feriemidler udgøre op til fem ugers ferie.
  • Udbetaling af de resterende feriemidler forventes at medføre en stimulering af privatforbruget med ca. 11 mia. kr. i 2021. Det vil forventes at øge beskæftigelsen på kort sigt med op mod 5.000 personer.
  • Udbetalingen vil følge de samme principper som den første udbetaling af feriemidler fra efteråret 2020. Det betyder bl.a., at udbetalingen er frivillig, selve udbetalingen ikke vil medføre fradrag i ydelser, og at udbetalingen vil beskattes som almindelig indkomst. De tilbageværende indefrosne feriemidler forbliver i Lønmodtagernes Feriemidler i LD Fonde.
  • For at undgå at presse virksomhedernes likviditet i forbindelse med udbetalingen vil staten mellemfinansiere engangsudbetalingen. Staten finansierer delvist udlægget gennem indefrosne midler fra FerieKonto, frivillige indbetalinger fra arbejdsgiverne og overskydende likviditet samt engangsindtægter fra øget indkomstskat. Til finansiering af den resterende del af statens udlæg optages statslån, der afdrages i takt med, at arbejdsgiverne afdrager lån til staten.
  • Der ændres ikke på arbejdsgivernes forpligtigelse i forhold til at indbetale feriemidlerne. Arbejdsgiverne kan vælge at beholde de indefrosne feriemidler i virksomhederne som likviditet, men er fortsat forpligtigede til at indbetale midlerne årligt i det omfang, som lønmodtagerne når folkepensionsalderen eller varigt forlader arbejdsmarkedet. Såfremt arbejdsgiverne beholder de indefrosne feriemidler i virksomhederne, skal de indekseres med lønudviklingen.

 

 


Del: