Uddannelse | 22. januar 2020

Aktuelle kurser for tillidsvalgte

Som TR eller AMR har du mulighed for at deltage på Malerforbundets kurser, der giver dig faglige redskaber og styrker dig personligt. 

Aktuelle kurser forår 2020: 

 • Kommunikation & samarbejde
  •  5.-6. marts 2020 i Fredericia 
  • tilmeldingsfrist den 4. februar 2020
 • Forhandler 1
  • 23.-24. marts 2020 i Fredericia
  • tilmeldingsfrist den 20. februar 2020
 • Forhandler 2
  • 11.-12. maj 2020 i Kolding
  • tilmeldingsfrist den 1. april 2020

-> Tilmedling sker via din lokale afdeling 

Kommunikation og samarbejde

På kurset vil vi arbejde med forskellige udtryksformer. Du vil få mulighed for at arbejde med din egen kommunikationsstil. Du vil få en række redskaber, der gør dig i stand til at udtrykke dig klart, ærligt og respektfuldt uden at krænke andre. På den måde vil du opnå en styrket kommunikation og undgå konflikter og misforståelser. Den ligeværdige dialog er det centrale på kurset

Formålet med kurset:

At du opnår øget indsigt i din egen og andres kommunikationsstil og bliver i stand til at skabe et bedre samarbejdsklima, hvor der er plads til forskelligheder og uenigheder.

Mål for kurset:

 • Styrkede forudsætninger for at udvikle større selvtillid
 • Større indblik i, hvordan du forholder dig til og styrer dine egne tanker og følelser
 • Klarhed over, hvordan du kommunikerer dine ønsker og behov
 • Træning i at udtrykke dig assertivt
 • Øget evne til at håndtere konflikter og skabe et konstruktivt samarbejde
 • Værktøjer til at stå fast ved dine holdninger og synspunkter

Indhold:

 • Transaktionsanalyse
 • Assertionstræning
 • Ligeværdig kommunikation
 • Feedback og kropssprog
 • Egotilstande
 • Ligeværdig adfærd i konflikter

Form:

Vi veksler mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag og de erfaringer du har fra din arbejdsplads. Vi håber, du møder op med et åbent sind og har lyst til at dele arbejdserfaringer med andre kursister fra hele landet.

Underviser:

Elisabeth Nina Petersen

Forhandling

Redskaber og psykologien i en forhandling

Hvem kan tilmelde sig kurset?

 • du er tillidsvalgt TR eller AMR
 • afdelingsansat
 • sidder i en afdelingsbestyrelse
 • har gerne lidt erfaring med at forhandle.

Kursets formål:

Kursets formål er at styrke dine forhandlingsevner, så du bliver en konstruktiv forhandlingspartner, der kan planlægge og styre en relevant strategi, så du opnår merværdi.

Mål:

Du får viden om, hvordan du kan opbygge et forhandlingsrum, hvor forhandlingsklimaet er positivt og konstruktivt. Her vil vi bl.a. arbejde med:

 • kommunikation
 • påvirkning/tillid
 • Forhandlingsrum
 • Tid og timing
 • Baglandsforhandlinger
 • Information og vidensøgning
 • Forhandlerstil og forhandlertyper
 • Forhandlingspsykologi

Indhold:

Kurset er opdelt i to dele:

 • Forhandler 1
 • Forhandler 2

Begge kurser hænger sammen, så du får størst udbytte, hvis du tager både forhandler 1 og forhandler 2.

På Forhandler 1:

Vil vi arbejde med de redskaber du skal være opmærksom på og som kan bruges for at opnå en konstruktiv forhandling.

På forhandler 2:

Arbejder vi fortsat med de redskaber du tillærte på forhandler 1 og bygger videre ovenpå med at med at undersøge de psykologiske mekanismer, der er i en forhandling.

Hvad stiller man op overfor en forhandlingspartner, der altid siger nej, eller med en der aldrig kan træffe en beslutning? Du vil få redskaber til at håndtere de forskellige typer.

Form:

Vi veksler mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde. Undervisningen tager udgangspunkt i din dagligdag og de erfaringer du har fra din arbejdsplads. Vi håber du møder op med et åbent sind og har lyst til at dele arbejdserfaringer med andre kursister fra hele landet.

 


Del: