OK23 | 31. marts 2023

Anbefaler JA til overenskomsten: Vil styrke faget

MFD UNGDOM

Malerforbundets lærlingeorganisation MFD Ungdoms bestyrelse anbefaler at stemme ja til de nye overenskomstaftaler.

Det er især de markante lønstigninger, der gør, at en samlet bestyrelse i MFD Ungdom bakker op om aftalerne, fortæller formand for MFD Ungdom Viktoria Damkjær:

”Det kommer virkelig til at gøre en verden til forskel. At lærlingene kan starte på løntrin 2, gør det lettere at få tingene til at køre rundt. Jeg har selv oplevet hvor stramt det er med en lav løn, og jeg hører også fra flere, at uddannelsen bliver valgt fra på grund af at det ikke kan fungere for dem økonomisk. Når lønnen går op, er det med til at styrke faget,” siger Victoria Damkjær.

Hun mener, at de højere lønninger vil være med til både at fastholde og tiltrække de unge til faget.

Det nye overenskomstforlig indeholder flere stigninger til lærlinge. Blandt andet starter lærlingene fremadrettet på løntrin 2, der oprettes en særlig lønopspring på 2% og der er aftalt lønstigning på 8 % i perioden på 2 år. Derudover vil voksenlærlinge få løn svarende til mindste akkordudbetaling tillagt de alm. stigninger på mindstesatserne i overenskomstperioden.

”Når man over de 25 år har man ofte højere udgifter, især hvis man har fået børn og egen bolig. Så det er positivt at voksenlærlinge også mærker et løft,” påpeger Victoria Damkjær.

Reducering af siddepenge

Med i den nye overenskomstaftale hører der dog også en reducering af de såkaldte siddepenge, dvs. forbrugt tid i firmabilen uden for arbejdstiden. For både svende og lærlinge udvides zonegrænserne, undtagen København, for siddepenge fra 12 til 20 kilometer. Og for lærlingene reduceres satsen for siddepenge fra 100 til 70 %.

I bliver jo reduceret i siddepenge med den nye aftale, hvad tænker du om det?

”Altså nu er det jo en forhandling, så det er ikke så underligt at der også gives lidt den anden vej. Men her har vi jo givet meget lidt og fået rigtigt meget, så i det store billede er det ikke noget tab for os. Vi får desuden stadig en høj sats for siddepenge, så jeg ser det ikke som et tab,” siger Victoria Damkjær.

Læs mere om OK23 og afstemningen her


Del: