Nyheder | 20. december 2021

Arbejdsgivernes krav ville skade arbejdsmiljøet

Forhandlinger stoppet

Arbejdsgivernes krav ville skade arbejdsmiljøet

Efter mange måneders tovtrækkeri med Danske Malermestre og DI Byggeri er forhandlingerne om en stigning på prislisten brudt sammen.

Det seneste år har der pågået forhandlinger mellem Malerforbundet og arbejdsgiverne, Danske Malermestre og DI Byggeri. Fra Malerforbundets side blev der blandt andet stillet krav om en stigning på prislisten. Men arbejdsgivernes modkrav var langt fra acceptable, og derfor er der foreløbigt sat en stopper for

Fra arbejdsgiversiden forlangte man bla. en betydelig lempelse af den måde, Malerforbundet i dag kører arbejdsmiljøsager på, hvilket ville forringe forbundets muligheder for at gribe ind i de sager, hvor arbejdsgiverne bryder arbejdsmiljøloven.

Det kan fx være sager om farlige og sundhedsskadelige arbejdsforhold, psykisk belastning, chikane, manglende værnemidler, skurforhold, asbest, støv, trusler om vold, giftigt materiale eller brud på corona-regler. Forhold, som Malerforbundet typisk griber ind i for at sikre medlemmerne den rette hjælp og erstatning, men også for at rette op på arbejdsmiljøet fremover.

Arbejdsgivernes krav ville i sidste ende kunne medføre alvorlige konsekvenser for medlemmernes sikkerhed og sundhed, hvilket forbundet ikke vil gå på kompromis med.

-Arbejdsmiljøet er noget af det, der fylder allermest for vores medlemmer og derfor skal vi selvfølgelig værne om vores muligheder for at gå ind og rette op og køre faglige sager, når der er behov for det, siger forbundssekretær Jesper Carl, der har været med til at forhandle med arbejdsgiverne.

Han fortæller, at arbejdsgiverne også stillede krav om at gøre forsøgsordningen med siddepenge permanent. Forsøgsordningen, der trådte i kraft i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2017, går ud på, at medarbejdere kan fraskrive sig retten til siddepenge, hvis de får firmabil stillet til rådighed.

-Den ordning er i flere tilfælde blevet misbrugt af arbejdsgiverne fx ved at aftalen i stedet for at bero på individuelle aftaler mellem medarbejder og arbejdsgiver, er blevet skrevet ind i personalehåndbogen, og så har medarbejderne ikke haft noget at skulle sige, siger Jesper Carl.

Han er ærgerlig over, at forhandlingerne er brudt sammen, og er skuffet over, at arbejdsgiverne ikke har været mere kompromissøgende.

-Vi havde håbet på en stigning på prislisten, men vi må indse, at arbejdsgivernes ufravigelige krav er alt for store og vil få alt for alvorlige konsekvenser for medlemmerne til at vi kan gå med til det, lyder det fra Jesper Carl.

Han tilføjer, at der er mulighed for, at forhandlingerne kan genoptages i det nye år, hvis og når arbejdsgiverne får tænkt sig om.

Det er en enig hovedbestyrelse, der står bag beslutningen om at stoppe forhandlingerne.


Del: