Arbejdsmiljø | 11. september 2019

Arbejdstilsynets plan: 5 tiltag skal styrke arbejdsmiljøet

I årevis er der blevet sparet og skåret ned på kontrolbesøg.Nu har Arbejdstilsynet fået flere penge, og direktør Søren Kryhlmand er klar med en ny plan. 

Efter flere års spareplaner og nedskæringer er skuden måske ved at vende for Arbejdstilsynet.

Myndigheden, der blandt andet skal kontrollere og sikre arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, har fået en saltvandsindsprøjtning i form af en merbevilling på 460 millioner kroner de næste tre år.

Pengene skal blandt andet bruges på at ansætte flere medarbejdere, og så har Arbejdsmarkedets Direktør Søren Kryhlmand over for A4 Arbejdsmiljø løftet sløret for den overordnede strategi i fremtiden. Her et uddrag af de vigtigste punkter:  
 

1. Forskellige virkemidler til forskellige virksomheder
Arbejdstilsynet vil sikre, at deres opgaveløsning baserer sig på virkemidler, der har effekt. Direktør Søren Kryhlmand forklarer til A4 Arbejdsmiljø:
– For det første, så skal vi have differentierede virkemidler, der har en effekt. Arbejdspladserne i Danmark er forskellige og forskellige behov og udfordringer på arbejdsmiljøområdet.
– Derfor skal vi bruge vores virkemidler differentieret i forhold til virksomhedernes virkelighed, så det har en effekt. Det gælder i forhold til at udvikle en ny og bedre risikomodel, nye former for tilsyn, ligesom det også handler om at kommunikere bedre og mere målrettet.

 

2. Forenkling og effektivisering af driften trods aftale
Arbejdstilsynet skal arbejde aktivt med at implementere værdier og strategi i det daglige arbejde. Ledelsen skal sætte den fælles strategiske retning og arbejde løbende på at styrke retningen og forenkle tilgangen til opgaveløsningen i dialog med Arbejdstilsynets organisation. Søren Kryhlmand uddyber:
– Et andet indsatsområde er, at vi skal forenkle og samtidig have en effektiv drift. Selvom vi skal bruge kræfter på at implementere aftalen, skal vores drift fortsætte, og den skal være effektiv. Vi kan eksempelvis ikke stoppe med at lave tilsyn af god kvalitet, fordi vi skal implementere aftalen.
– Samtidig skal vi forenkle vores indsats. Hvis vi skal bidrage til et bedre arbejdsmiljø i Danmark, skal vi kommunikere til virksomhederne på en mere simpel måde, og vores kommunikation skal være mere tydelig. Det skal eksempelvis være lettere at forstå vores regler og vejledninger, ligesom vi skal styrke og målrette vores kommunikation, så det er nemmere at forstå for en bredere kreds.

 

3. Nye digitale løsninger og APV-værktøj
Arbejdstilsynet er allerede i fuld gang med at investere i bedre digitale løsninger, der skal være til gavn for virksomhederne og dermed arbejdsmiljøet i Danmark. Planen er, at den måde virksomheder laver arbejdspladsvurderinger (APV) på, bliver ændret.
“Det tredje indsatsområde er data og digitalisering. Øget digitalisering og øget brug af data kan forbedre arbejdsmiljøet i Danmark. Vi skal i højere grad anvende de muligheder, der er med digitaliseringen, ligesom vi skal stille digitale værktøjer til rådighed. Det er også et element i den politiske aftale, og det bliver rigtig vigtigt,” fortæller Søren Kryhlmand og fortsætter:
“Eksempelvis skal alle virksomheder lave en APV, og her vil vi lancere et nyt APV-værktøj, hvor spørgsmålene er målrettet den enkelte branche, og hvor vi samtidig anviser løsninger på de problemer man som virksomhederne står overfor. Det handler også om at stille data bedre til rådighed. På vores nye hjemmeside er vi begyndt på at lægge flere data åbent frem. Det kan bidrage til at flytte en indsats ude på arbejdspladsen”.

4. Ny aftale skal følges til dørs
Arbejdstilsynet store opgave i efteråret bliver som sagt at få den nye arbejdsmiljøaftale til at virke ude på arbejdspladserne. Et regeludvalg skal se på forskellige udkast fra Arbejdstilsynet i bestræbelserne på at implementere aftalen.
– Det skal vi gøre ud fra den politiske retning der er sat og i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter, siger Søren Kryhlmand.

 

5. Arbejdstilsynet som referencearbejdsplads
Ledelse og medarbejdere i Arbejdstilsynet skal sammen arbejde for at gøre Arbejdstilsynet til en referencearbejdsplads. Efter flere år med problemer med det interne arbejdsmiljø, er der brug for en klar strategi på området.
– Arbejdstilsynet skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er god trivsel, og hvor andre arbejdspladser kigger hen og siger: Det er et godt arbejdsmiljø, de har der, lyder det fra Søren Kryhlmand.

Kilde: A4 Arbejdsmiljø 


Del: