Autolakerer | 12. september 2019

Autolakerer Tommy: Du skal kræve din ret

For dårlig luftkvalitet og manglende brug af personlige værnemidler udgør store helbredsproblemer i værkstedet. Du skal altid huske at kræve din ret af mester, fastlår autolakerer Tommy Mikkelsen.

Det er dit eget ansvar at beskytte dig selv i dit arbejde. Og du skal selvfølgelig kræve de rigtige værnemidler af mester. Sådan lyder rådet til især den unge generation fra den garvede autolakerer Tommy Mikkelsen Tommy Mikkelsen på 56 år har arbejdet som autolakerer i 40 år.

Hans skuldre er lidt slidte efter mange år med monotont arbejde. Men ellers har han det godt. Og hans luftveje fejler intet. Han har nemlig altid sørget for at beskytte sig selv i sit arbejde.

-Du bestemmer jo selv, hvor meget du vil beskytte dig. Du siger til din chef, hvis du har brug for noget. Og så skal du have det, siger Tommy Mikkelsen.

Han mener, at det langt hen ad vejen er svendens eget ansvar at beskytte sig. Helt naturligt Tommy Mikkelsen, der arbejder i malerværkstedet hos Daugaard Biler i Søborg, har aldrig haft problemer med at gå til sin mester og kræve sin ret. Han opfordrer især de unge til at gøre det samme.

– Vi får det nødvendige udstyr, når vi beder om det. Og det må koste, hvad det koster, siger Tommy Mikkelsen.

Arbejdsmiljø og sikkerhed er en integreret del af hans arbejdsdag, og det er helt naturligt for ham og hans kollega at bruge maske og sprøjtedragt. Hele tiden.

– Jeg gør det bare. Men jeg vil heller ikke arbejde sammen med folk, der ikke beskytter sig ordentligt. Man hører altid argumentet om, at det er for besværligt. Men det er en vanesag, siger Tommy Mikkelsen.

Han mener, at især den unge generation skal lære, at de selv har et ansvar for at passe på dem selv. Og at de skal turde sige fra over dårligt arbejdsmiljø.

Luftvejsproblemer

Ofte er det luften i værkstedet og manglede værnemidler, der udgør en stor fare for autolakerernes helbred. Kaster man et blik på Arbejdstilsynets tal om påbud til autolakererier og karosseriværksteder, er det især problemer med luftvejsbelastninger og luftkvaliteten, der udløser påbud eller strakspåbud til arbejdsstedet.

Husk, at arbejdsmiljøet først og fremmest er mesters ansvar. Oplever du problemer med manglende værnemidler eller sikkerhed, kan du gå til din mester eller din arbejdsmiljørepræsentant. Du er også velkommen til at kontakte din fagforening for råd og vejledning.

problemer i værkstedet
Infogram

Del: