| 29. februar 2024

Bevar dagpengesystemet: En afgørende sikkerhedsnet for byggebranchen og de erhvervsuddannede

Som formand for Malerforbundet er det min opgave at forsvare vores medlemmers interesser og sikre deres velfærd. I en tid med lurende inflation, krig og økonomisk usikkerhed er det særligt vigtigt at adressere den udfordring, som arbejdsløshed udgør, og hvorfor bevarelsen af et robust dagpengesystem er afgørende for byggebranchen og alle andre, der måtte stå uden arbejde.

Byggebranchen er en af de mange brancher, der er udsat for både periodiske og uforudsigelige økonomiske påvirkninger. Arbejdsløshed kan forekomme på grund af ændringer i byggeprojekter, svigtende efterspørgsel eller generelle økonomiske nedture. Disse udfordringer er ikke kun begrænset til byggebranchen, men er symptomer på et større strukturelt problem i vores arbejdsmarked.

I en tid, hvor arbejdsforholdene bliver stadigt mere ustabile, er et dagpengesystem, der dækker arbejdsløshed i to år, afgørende for byggebranchen og andre arbejdere. Dette sikkerhedsnet giver arbejdere den nødvendige tid og økonomiske støtte til at finde en ny beskæftigelse, der matcher deres færdigheder og kvalifikationer. Det tillader dem også at undgå økonomisk ruin og bevare en vis grad af økonomisk stabilitet for dem selv og deres familier.

Desuden står arbejdere i byggebranchen over for specifikke udfordringer i forbindelse med arbejdsløshed. Byggeprojekter kan være sæsonbetonede, og efterspørgslen efter arbejdskraft kan variere betydeligt afhængigt af vejrforhold, økonomisk aktivitet og politiske beslutninger. Derudover er mange bygningsarbejdere ansat på kortvarige kontrakter eller er selvstændige, hvilket gør dem ekstra sårbare over for pludselige ændringer på arbejdsmarkedet.

Modstandere af et langvarigt dagpengesystem hævder ofte, at det skaber passivitet blandt arbejdsløse og reducerer incitamentet til at finde nyt arbejde. Dette argument ignorerer imidlertid den virkelighed, som mange arbejdsløse står over for, herunder konkurrence om få tilgængelige jobmuligheder og behovet for tid til at opdatere færdigheder og kvalifikationer for at være konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet.

Liberal Alliance har foreslået en forkortelse af dagpengeperioden til blot ét år. Dette forslag overser fuldstændigt de udfordringer, som byggebranchen og andre arbejdere står over for i dagens arbejdsmarked. En så kort dagpengeperiode vil ikke give arbejdsløse tilstrækkelig tid til at finde passende beskæftigelse, især i brancher med høj konkurrence og periodiske efterspørgselsudsving.

Endelig er det vigtigt at huske, at et dagpengesystem ikke blot handler om at sikre den økonomiske overlevelse for arbejdsløse, det handler også om at opretholde vores værdighed som samfund. Alle borgere fortjener en vis grad af tryghed og sikkerhed i tilfælde af uforudsete omstændigheder som arbejdsløshed. Et velfungerende dagpengesystem er et udtryk for vores fælles solidaritet og ansvar over for hinanden.

I Malerforbundet står vi fast på vores overbevisning om, at et dagpengesystem, der dækker arbejdsløshed i mindst to år, er afgørende for byggebranchen og alle andre arbejdere i vores samfund. Det er på tide, at vi anerkender den betydning, som et sådant system har for vores økonomi og vores sociale sammenhængskraft, og arbejder sammen for at bevare og forbedre det for fremtidige generationer.

Tonny Olsen, Malerforbundet


Del: