Corona | 06. januar 2021

Børnepasning under nedlukningen – Her er dine muligheder

Under corona-nedlukningen er skolebørn hjemsendt og skal modtage fjernundervisning. Børn i 0.-4. klasse kan få nødpasning, men forældre til børn i 5. klasse og op, der ikke har mulighed har at arbejde hjemme, må selv finde en løsning for børnepasningen.

Restriktionerne gælder indtil videre til og med den 17. januar 2021.

Mulighed for pasning

 • Børn i vuggestue og børnehave kan fortsat komme i institution. 
 • Grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser ikke må modtage elever til undervisning med fysisk fremmøde. Der skal i stedet gennemføres nødundervisning i form af fjernundervisning. Det vil sige, at skolebørn ikke kan sendes i skole, men skal ’hjemmeskoles’.
 • Børn i 0. – 4. klasse har dog mulighed for nødpasning med fysisk fremmøde på skole eller i SFO, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde.
 • Sårbare børn og unge er fortsat undtaget fra hjemsendelse. De kan således møde i både skolen og SFO/klub.  Det er skolens eller institutionens leder, der vurderer, om en elev har helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, der nødvendiggør fremmøde på skolen.

Børn, der går i 5. klasse og opefter

Arbejder du i en kritisk funktion, kan du undersøge, om der i din kommune er mulighed for nødpasning, hvis dit barn ikke kan være alene hjemme.  

Er der ikke mulighed for nødpasning af dit børn, så anbefaler Fagbevægelsens Hovedorganisation, at du finder en løsning med din arbejdsgiver. Det kunne fx være:

 • arbejdet udføres på andre tidspunkter
 • du arbejder det, der er muligt
 • du kan holde fri med løn
 • du afspadserer
 • du holder ferie
 • du holder fri uden løn

Ret til dagpenge?

Du kan få dagpenge til at passe dit barn under 14 år pga. COVID-19, hvis dit barn enten:

 • er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
 • selv er smittet med COVID-19.

Du kan ikke få dagpenge til børnepasning, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding. Retten til dagpenge var oprindeligt sat til at udløbe den 31/12 men er pt. forlænget til den 31. marts 2021. 

Læs mere om ret til dagpenge på borger.dk.

Spørgsmål? Kontakt din lokale fagforening for hjælp og vejledning.


Del: