Arbejdsmiljø | 02. april 2020

Bygherre hemmeligholdt fund af asbest: Dybt uansvarligt og under al kritik

Som bygherre på et supersygehusbyggeri undlod Region Hovedstaden i flere uger at advare håndværkere om farligt arbejde med asbest, fremgår det af en afgørelse fra Arbejdstilsynet. Det er under al kritik og det skal have konsekvenser for de ansvarlige, mener Malerforbundet.

Citathistorie fra A4 Arbejdsliv

Den øverste byggeledelse i Region Hovedstaden var klar over, at der var konstateret asbest på byggepladsen ved Ny Hvidovre Hospital. Alligevel giver de ikke den vigtige oplysning videre til underentreprenørerne før fire uger efter. Det vil sige, at håndværkerne i næsten fire uger arbejder under yderst sundhedsskadelige forhold.

Det fremgår af en afgørelse fra Arbejdstilsynet, som A4 Medier har fået aktindsigt i.

Den 21. august 2019 afholdt Region Hovedstadens øverste byggeledelse et møde, hvor både fund af skimmelsvamp og asbestrester i et kælderområde på byggepladsen blev drøftet. Alligevel blev udførende arbejdsgivere og håndværkere på byggepladsen først orienteret om, at de havde arbejdet i et yderst sundhedsskadeligt arbejdsmiljø, den 16. september 2019. 

Ingen sikkerhed for håndværkerne

Region Hovedstaden får i Arbejdstilsynets afgørelse også kritik for ikke at have foretaget nogen foranstaltninger i forhold til at sikre ansatte i arbejdet med det kræftfremkaldende stof umiddelbart efter mødet i august.

Oplysningen om asbest i et kælderområde figurerede heller ikke i byggepladsens ‘Plan for sikkerhed og sundhed’.

Arbejdstilsynet skriver i afgørelsen, der udløste tre strakspåbud og ét rådgivningspåbud, at ‘bygherren ikke har overholdt sin forpligtelse om at medvirke til, at de udførende arbejdsgivere på byggepladsen kan udføre deres arbejde sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt’. 

Malerforbundet: Det skal have konsekvenser

Det er under al kritik, at Region Hovedstaden på den måde unødigt har udsat byggearbejderne for så voldsomt sundhedsskadelige belastninger, mener næstformand i Malerforbundet Tonny Olsen:

– Jeg er rystet over, at man ikke har haft mere styr på sagerne. Det er her er meget alvorligt, og jeg mener, det skal have alvorlige konsekvenser for Region Hovedstaden, som er ansvarlig for byggeprojektet. Jeg begriber simpelthen ikke, at man på den måde har kunnet tilbageholde så vigtige oplysninger om sundhedsskadelige forhold for de ansatte, siger Tonny Olsen.

Han mener, det er på tide, der bliver gået mere hårdhændet på værks, når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed for de ansatte:

– Nu har vi i mange år hørt om bygherrer, der fra tid til andet sjusker med sikkerheden og de ansattes sundhed. Når det stadig kan ske i Danmark, at håndværkere udsættes for det her, som vi ser med Hvidovre Hospital, ja så er der jo noget, der ikke fungerer. Det skal være slut med tomme hensigtserklæringer. Nu må der skrappere midler i brug, fastslår Tonny Olsen.

Han peger på, at der skal indføres hårdere sanktionerne mod de ansvarlige, der bringer de ansattes sikkerhed og sundhed i fare.

– Vil man ikke høre, må man føle, siger Tonny Olsen.


Del: