Arbejdsmiljø | 09. marts 2020

Corona: Det skal du vide som medarbejder

COVID-19, den berygtede Coronavirus, har sat hele verden på den anden ende. For at inddæmme smittespredningen – og dermed tage hensyn til ældre og svages helbred samt mindske presset på vores sundhedssektor – er der indført visse forholdsregler i Danmark. Her er, hvad du skal vide i forhold til dit arbejde.

Malerforbundet anbefaler først og fremmest, at du følger og løbende orienterer dig i myndighedernes anbefalinger. Dem finder du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside , Udenrigsministeriets hjemmeside og myndighedernes nye fælles hjemmeside coronasmitte.dk.

Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil anbefalinger, råd og vejledning om Coronavirus ligeledes ændre sig løbende.

Lige nu opfordrer myndighederne blandt andet, at vi husker god håndhygiejne, undgår håndtryk og at større arrangementer 1000 deltagere eller derover aflyses eller udsættes.

Og så der særlige karantæne-regler for smittede eller personer, der er i risikozonen for smitte.

Bliv hjemme, hvis du har været her

Aktuelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at danskere, der har været på rejse i et risikoområde og er kommet hjem herfra den 2. marts 2020 eller senere, bliver hjemme fra arbejdet i 14 dage efter hjemkomsten.

De aktuelle risikoområder er:

Kina                     Hele landet, på nær Taiwan, Hong Kong og Macau

Sydkorea            Provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu

Iran                      Hele landet

Italien                  Regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto, Marche og Valle d’Aoste.

Har du været i et af ovennævnte risikoområder og er kommet hjem den 2. marts eller senere, skal du kontakte din arbejdsgiver telefonisk og undlade at møde op på arbejde. Du er berettiget til at få løn i de 14 dage, du skal være hjemme. Det anbefales, at du kontakter din læge.

Obs: vejledningerne ændrer sig hele tiden, det gælder også ovenstående anbefalinger. Sørg derfor for at være løbende opdateret på myndighedernes seneste anvisninger.  

Det skal være opmærksom på

Under hjemsendelsen skal du stå til rådighed for arbejdsgiveren, og være klar til at møde op på arbejde, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger ændrer sig.

Din arbejdsgiver kan anmode om dokumentation for at du har været i pågældende risikoområder.

Har du på egen hånd trodset Udenrigsministeriets aktuelle anbefalinger og rejst til et risikoområde, er du ikke berettiget til løn under efterfølgende hjemsendelse.

Spørgsmål og svar

Har jeg ret til løn under karantæne?

Ja. Hvis lægen eller sundhedsmyndighederne sætter dig karantæne pga. smitte eller mistanke om smitte, vil du blive anset som sygemeldt og du er dermed omfattet de almindelige regler for løn under sygdom jf. overenskomsten.

Kan arbejdsgiver nægte mig at komme på arbejde pga. frygt for corona-smitte?

Ja. Din arbejdsgiver har ledelsesretten og kan beslutte, at du og kollegaerne ikke må opholde sig på arbejdspladsen i en periode. I så fald har du ret til løn, da det er arbejdsgiverens valg.

Kan jeg nægte at tage på arbejde af frygt for smitte?

Nej. Du kan som udgangspunkt ikke sætte dig selv i hverken karantæne eller isolation, og det vil blive betragtet som ulovligt fravær uden saglig begrundelse. Kun en læge eller sundhedsmyndighederne kan sætte en i karantæne eller isolation.

Hvis en kollega kommer hjem fra et område, som myndighederne fraråder rejser til, kan man have ret til at påberåbe sig fare for liv eller helbred og i så fald blive hjemme. Men det afhænger af, hvor kollegaen har været henne og hvor tæt kontakt i har med hinanden på arbejdet.

Må jeg som forælder blive hjemme, hvis mit barns institution eller skole er lukket?

Nej, det er som udgangspunkt dit eget ansvar at finde børnepasning.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du har været i et land med udbredt smitte af coronavirus eller har haft tæt kontakt med en smittet og du oplever tegn på sygdom, skal du hurtigst muligt ringe til din læge/vagtlæge eller akuttelefon med henblik på vurdering og videre forløb.

Du skal melde dig syg telefonisk og ikke møde op på arbejde, før du har fået en lægelig vurdering.  

Skal jeg fortælle chefen, hvad jeg fejler?

Som udgangspunkt må din arbejdsgiver ikke spørge om årsagen til dit sygefravær, og du har ikke pligt til at oplyse det. Dette fremgår af helbredelsesoplysningsloven. Det vil dog være mest hensigtsmæssigt, at medarbejdere oplyser over for deres arbejdsgiver, hvis de er syge med coronavirus/covid-19 eller har mistanke om det, fordi det er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser. 

Kan corona anerkendes som en arbejdsskade?

Nej, det kan som udgangspunkt ikke betragtes som arbejdsskade, hvis du bliver smittet med coronavirus. Almindeligt forekommende virussygdomme som f.eks. almindelig influenza kan normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at der er en betydelig risiko for at blive smittet uden for arbejdssituationen, og at det derfor ikke kan sandsynliggøres, at smitten er en følge af arbejdets forhold.  For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at du er udsat for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.

Symptomer, du skal være opmærksom på:

•COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.

•Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

•Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen hvis du er syg.

•Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, politi.dk, Udenrigsministeriet, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervsstyrelsen.


Del: