Corona | 16. maj 2020

Corona: Økonomisk hjælp til særligt udsatte og pårørende

En ny politisk aftale sikrer, at personer i den særlige risikogruppe og deres pårørende kan modtage løn eller sygedagpenge, mens de bliver hjemme fra arbejde.

Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen.

Det er den enkeltes læge, der konkret skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.

Personer i den særlige risikogruppe og pårørende kan efter aftale med arbejdsgiveren blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn. Forudsætningen er, at der ikke er muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så man ikke udsættes for smittefare. 

Den særlige risikogruppe

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

Høj alder

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Overvægt

 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

Nedsat immunforsvar, fx

 • Medfødt eller erhvervet
 • Immunhæmmende behandling

Følgende sygdomme og tilstande

 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip) 

Minister: Skal ikke føle sig presset til job

– Jeg vil gerne takke Folketingets partier for nogle konstruktive forhandlinger og en god løsning gennem sygedagpengesystemet. Medarbejdere i den særlige risikogruppe og deres pårørende bliver nu sikret forsørgelse, så de trygt kan blive hjemme fra arbejde under genåbningen af Danmark. Det er utroligt vigtigt, at de ikke føler sig presset til at gå på arbejde eller sige deres job op i denne svære tid. Jeg sætter stor lid til, at arbejdsgiverne tager medansvar og sørger for størst mulig tryghed for de medarbejdere, som ikke kan være fysisk på arbejde, fordi det vil sætte deres eget eller nærmestes liv på spil, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

LÆS HELE AFTALEN HER


Del: