A-kasse | 13. marts 2020

Corona og dagpenge: Sådan er du stillet, hvis du mister jobbet

Opdateret torsdag den 26. marts 2020

Vi befinder os i en ekstraordinær situation og store dele af Danmark er lige nu lukket ned for at begrænse corona-smitten mest muligt. Det betyder, at mange virksomheder må hjemsende eller afskedige deres medarbejdere. Men hvordan er du stillet, hvis du mister jobbet?

Her er en række spørgsmål og svar fra Byggefagenes A-kasse (BFA):

Jeg er blevet opsagt/hjemsendt og skal ikke møde på arbejde – hvordan får jeg dagpenge?

Vi anbefaler, at du først og fremmest kontakter din lokalafdeling og får hjælp dér.

 • Det er vigtigt, at du tilmelder dig jobnet.dk med det samme for overhovedet at kunne få dagpenge
 • Du skal udfylde en ledighedserklæring, som du finder på a-kassens hjemmeside – Det er ikke nok, at du bare sender os en opsigelse
 • Du skal på ledighedserklæringen angive, hvilken overenskomst du arbejder under – hvis ingen overenskomst, skal vi bruge både din opsigelse og dit ansættelsesbrev
 • Du skal på ledighedserklæringen angive, hvorfor du er opsagt/hjemsendt. Det er rigtig vigtigt, at årsagen er præcis – kontakt derfor din lokalafdeling, inden du udfylder erklæringen.
 • Du skal også huske at orientere os på ledighedserklæringen, hvis du driver en selvstændig virksomhed

Er jeg berettiget til dagpenge, hvis jeg bliver hjemsendt af min arbejdsgiver fordi en byggeplads eller min virksomhed lukker?

JA, du vil som udgangspunkt være berettiget til dagpenge. Det kræver dog at du opfylder de almindelige betingelser om,

 • At have været medlem af en A-kasse i mindst ét år og
 • have haft en samlet indkomst på mindst 238.512 kr. inden for de seneste 3 år.
 • Arbejdet skal ligge inden for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse.

Får jeg karantæne, hvis jeg siger mit job op af frygt for corona-smitte?

Uanset om du siger op af frygt for smitte hos en kunde eller af en kollega, skal du kontakte din arbejdsgiver inden.

Vælger du at sige dit job op uden videre, vil du være selvforskyldt ledig og derfor ikke kunne få dagpenge i de første 3 uger (svarende til 111 timer).

Skal jeg tilmeldes jobnet, hvis jeg bliver ledig nu?

JA, du skal melde dig ledig jobnet.dk for at kunne modtage dagpenge – også i Corona-perioden

Skal jeg oprette et CV på jobnet?

JA, men fristen afhænger af, om du blev ledig før eller efter 11. marts.

 • Blev du ledig før 11. marts, så skal du oprette dit CV og gøre det søgbart for arbejdsgivere allerede nu
 • Bliver du ledig efter 11. marts, så har du først pligt til at oprette dit CV og gøre det søgbart for arbejdsgivere, når Corona-perioden er overstået (pt. udgangen af marts)

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem uden løn og ikke har fået mit opsigelsesvarsel?

Hvis du bliver sendt hjem uden løn og bliver bedt om ikke at komme igen, sidestilles det med at du er blevet opsagt.

Har du ikke fået dit almindelige opsigelsesvarsel, har du principielt set accepteret et for kort opsigelsesvarsel.

Hvis hjemsendelsen alene skyldes Corona-situationen, kan du få dagpenge med forbehold under forudsætning af, at du har bedt din faglige organisation om at søge erstatning/godtgørelse for dit opsigelsesvarsel. Er der andre grunde til at du bliver hjemsendt, kan du ikke få dagpenge de første 3 uger (svarende til 111 timer).

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver sendt hjem på ubestemt tid uden løn?

Hvis du bliver sendt hjem uden løn, og der ikke er tale om arbejdsfordeling, er du som udgangspunkt stadig ansat, og dermed ikke ledig.

I så fald skal din faglige organisation træde til for at sikre din løn.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg sendes hjem med henvisning til tre-parts aftalen mellem regeringen, FH og Arbejdsgiverne?

Hvis du blev hjemsendt med henvisning til 3-parts aftalen, får du din fulde løn fra din arbejdsgiver. De modtager så en statslig kompensation til delvist at dække din løn.

Du er fortsat ansat og dermed ikke ledig – og kan ikke få hverken dagpenge eller supplerende dagpenge.
Du skal desuden acceptere at dække de første 5 dage selv, Fx i form af afspadsering og/eller ferie. Kontakt evt. din faglige organisation, hvis du har spørgsmål til aftalen.

Skal min arbejdsgiver betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) hvis jeg sendes hjem?

Det afhænger af årsagen til hjemsendelse.

Hvis du er blevet hjemsendt på grund af COVID-19,  skal din arbejdsgiver ikke betale arbejdsgivergodtgørelse. Bliver du hjemsendt af andre grunde, skal din arbejdsgiver betale 2 dages arbejdsgivergodtgørelse.

Hvis du bliver omfattet af en arbejdsfordeling, skal din arbejdsgiver betale 2 dages arbejdsgivergodtgørelse pr. arbejdsfordeling, hvis arbejdsfordelingen er indgået før 27. marts 2020. Er du omfattet af en arbejdsfordeling, som indgås efter 27. marts 2020, skal din arbejdsgiver ikke betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage).

Jobcentre lukket

Torsdag den 12. marts kom der nye retningslinjer fra Beskæftigelsesministeriet. Det betyder, at

 • du er ikke forpligtet til at søge arbejde eller Joblogge på Jobnet.
 • du skal ikke deltage i møder, hverken i jobcenteret eller hos A-kassen
 • du vil ikke modtage tilbud om aktivering, løntilskud eller virksomhedspraktik
 • du vil ikke få sanktion ved udeblivelse fra møder eller jobsamtaler

Du får stadig din ydelse

Du er fortsat berettiget til dagpenge og skal derfor fortsat indsende dit dagpengekort som normalt. Det gælder også efterløn og feriedagpenge.

Er du lige blevet fyret?

Du skal tilmelde dig jobnet via jobnet.dk og oprette dit CV, så det er tilgængeligt. Du skal samtidig indsende en ledighedserklæring via selvbetjeningen på www.bf-a.dk.

Du kan fortsat ringe og skrive til a-kassen – men mød ikke op på lokalkontorerne


Del: