| 02. november 2023

Dårlig tilrettelæggelse og dårlig ledelse er årsag til dårligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i byggebranchen


Igen i år var den europæiske arbejdsmiljøuge i uge 43 anledning til landsdækkende sikkerhedspatruljer, hvor fagbevægelsens arbejdsmiljøfolk besøgte byggepladser landet over.

Fokus for uge 43 i år var muskel- og skeletbesvær (MSB) og det strategiske arbejdsmiljø. Det skriver BAT-kartellet i en pressemeddelelse.

Vi mødte heldigvis rigtig gode byggepladser forskellige steder i landet, hvor arbejdsmiljøet blev taget alvorligt. Desværre var der bare alt for langt imellem.
På en større byggeplads i det nordlige Jylland var sikkerhedspatruljen forbi. Her blev de budt velkommen af byggeledelsen og fik svar på alle spørgsmål, de stillede. Der var styr på sikkerheden, og strategien var lagt fra starten. Patruljen var velkommen til at gå en runde på byggepladsen, og der var en rigtig god tone. En kollega piftede og råbte ” kom lige her over”. Han ville gerne vise patruljen det arbejde, han og sjakket havde arbejdet på siden sommerferien; de var stolte og glade.

Arbejdsmiljø i frit fald
Desværre var det en enkeltstående oplevelse, men det viser, at når der er vilje, er der også en vej. Uheldigvis var det vi så mest af i den modsatte ende af skalaen: Dårlige adgangsveje, manglende vinterforanstaltninger, utidssvarende tekniske hjælpemidler, manglende afdækning, osv. Alt sammen hovedårsager til dårligt arbejdsmiljø i byggebranchen.

Dårligt arbejdsmiljø har hver dag store menneskelige og økonomiske omkostninger, for medarbejdere, virksomheder og samfundet. Dårligt arbejdsmiljø er netop en af de centrale årsager til, at 76.000 medarbejdere med en uddannelse inden for bygge- og anlægssektoren, i dag arbejder i andre brancher.

Som noget nyt i år kiggede vi særligt på det strategiske arbejdsmiljøarbejde. Selv om vi godt vidste, at det ikke så for godt ud, var det noget af en øjenåbner: Manglende planlægning, fravær af APV, ingen risikovurdering og nul sikkerhedsmøder. Vi så mange pladser hvor sikkerhedsorganisationen overhoveder ikke var etableret og mange arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere uden den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Det psykiske arbejdsmiljø
Dårligt psykisk arbejdsmiljø er normalt ikke noget, vi hører om i byggebranchen, men det er der, og vi fik det tydeligt at se i år. Kollegaer der ville forlade deres arbejdsplads, kollegaer der ikke kunne sove om natten, kollegaer der ikke kunne få øje på deres eget værd.

”Jeg har jo slet ikke nået noget i dag” sagde en kollega. ”Når jeg spørger byggelederen, ’Hvordan vil du have det?’, kan der gå tre dage, før jeg får et svar. Som bygningshåndværker vil jeg godt kunne vende mig om, når arbejdsdagen er slut, og sige. ’Det har jeg lavet”. Det er bare ikke en mulighed på den her byggeplads.”

Når bygherre tager ansvar, smitter det af på alt og alle

Der er ingen tvivl: Når bygherren tænker det strategiske arbejdsmiljø ind fra dag ét, smitter det af på resten af byggeriet. Det gælder både på det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Men der er heller ingen tvivl, når bygherre ikke arbejder med det strategiske arbejdsmiljø, og det er sidst ankomne, der får ansvaret for sikkerheden på pladsen. Så har det en lige så tydelig indvirkning på både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø.

Tonny Olsen, fmd. Bygge-, Anlægs- og Trækartellets Arbejdsmiljøudvalg: Vi ved, at godt arbejdsmiljø kan lade sig gøre, også selvom det er velkendt, at byggebranchen er en af de farligste brancher i Danmark. Der er et rekordhøjt antal kollegaer i byggebranchen, der mistet liver hvert år og antallet af alvorlige ulykker og nedslidningsskader er fortsat alt for højt. Nu ser vi også, at dårligt psykisk arbejdsmiljø sniger sig ind i byggebranchen. Det er meget foruroligende og noget, vi gå i dybden med fremover.

”Det vi har set de seneste år, og det tydelige billede, som indsatsen i uge 43 viser i år, er simpelthen for dårligt. Vi kan ikke være det bekendt. Vi må vi finde andre metoder for at løse arbejdsmiljøproblemerne. Der er ingen tvivl hos mig: Det systematiske arbejdsmiljø skal løftes, og sikkerhedsorganisationen på byggepladserne skal styrkes. Det kræver i første omgang, at vi skal have arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på alle byggepladser, og at de får den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt den årlige, supplerende uddannelse.”

”Vi vil også kontakte Arbejdstilsynet for at dele vores observationer for uge 43. Situationen kalder på en kampagne for et stærkere strategisk arbejdsmiljøarbejde på de danske byggepladser.

Spørgsmål besvares af Tonny Olsen fmd. for BAT-Kartellets Arbejdsmiljøudvalg, på: 28950419 eller Allan Leegaard, arbejdsmiljøkonsulent i BATKartellet på: 21904506


Del: