Politik | 27. august 2021

Debat: Ikke alle kan arbejde hjemmefra!

Debatindlæg af Hans Martin Andersen, formand i Malernes Fagforening Midtjylland

Myndighederne har meddelt os, at vi nu skal til at lære at leve med Corona. Det er rigtig fint. Vi er påpasselige og passer på vores samfund, men hvem skal egentlig betale?

Fra den 1. juli 2021 bortfaldt de midlertidige regler i barselsloven om dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af covid-19. Så hvad nu når smitten raser blandt de små?

Børn bliver for tiden sendt hjem på stribe med corona eller som nære kontakter. Rådet lyder at blive testet på 4. og 6. dagen, så corona ikke udvikler sig ukontrolleret.

Vi kunne bruge et tocifret milliard beløb på at udkøbe et allerede uddøende erhverv. Men der er åbenbart ikke penge til at holde hånden under de udearbejdende børnefamilier, der tilsammen genererer noget mere i skatte provenu end salg af minkpels.

Tvunget til at bruge sygedage

Vi vælger ikke selv, hvornår børn sendes hjem, bliver syge eller opspores som nære kontakter. Overenskomsterne tager højde for barnets 1. og 2. sygedag til anden pasning er muligt. Men i denne pandemi, hvor der som minimum går 6 dage er børnefamilierne prisgivet.

Ikke alle kan arbejde hjemmefra. Og selvom vi gerne vil være fleksible, kan vi jo ikke male biler, vaske fru Olsen, tømme skraldespande, skære skinker eller svejse samlinger hjemme fra stuen.

Kan det virkelig være rigtig, at vi skal tvinge folk til at strække sandheden om eget helbred og sygedage for ikke at miste indtægt ved tvungen hjemsendelse. Regeringen bør gribe ind, inden det private arbejdsmarked eksploderer i sygefravær.

Over halvdelen af danskerne mener også, at der er en skævhed.

———————————————————————————————

I en befolkningsundersøgelse fra februar, lavet af analysefirmaet Electica, erklærer hele 56 procent ud af de 5.000 repræsentativt udvalgte danskere sig enige i, at kravet om hjemmearbejde og hjemsendelse af skolebørn rammer skævt.


Del: