Politik | 30. marts 2021

Derfor er dagpengeforslag et godt skridt på vejen

Debatindlæg af Malerforbundets formand Tonny Olsen og hovedkasserer René Jensen.

Det sociale sikkerhedsnet, vi normalt er så stolte af i Danmark, er under hårdt pres. I årtier er dagpengene gradvist blevet udhulet. For rigtig mange lønmodtagere betyder det, at de risikerer at miste over halvdelen af deres indtægt, hvis de mister jobbet.

Problemet er, at dagpengesatsen ikke følger lønudviklingen og i årevis har mistet deres værdi. Kompensationsgraden –  altså hvor stor en del af den tidligere indkomst, dagpengene udgør – er faldet fra 57 procent i 1994 til 47 procent i dag. Og med de politisk planlagte forringelser, vil kompensationsgraden falde yderligere de næste år.

Det skaber selvsagt utryghed for de enkelte familier. Men det strider også imod noget helt fundamentalt i den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor vi har en høj grad af fleksibilitet. Arbejdsgivere kan forholdsvis nemt hyre og fyre efter behov. Til gengæld er lønmodtagerne sikret økonomisk sikkerhed i ledighedsperioder via vores dagpengesystem. Eller sådan var det i hvert fald engang. I dag er er dagpengene svækket så meget, at det er en reel trussel mod vores arbejdsmarked og vores sammenhængskraft. Vi har længe råbt vagt i gevær og krævet en genopretning af vores sikkerhedsnet. Men nu vi kan vi ikke vente længere.

Sammen med vores forbundsfæller i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil arbejde for at sætte en stopper for udhulingen af dagpengene samt styrke dagpenge i den første tid som ledig.

Det handler om tillid

Der er behov for en politisk holdningsændring. Helt grundlæggende handler det om tillid. Ikke folkets tillid til politikerne. Men politikernes tillid til folket.

I mange år har politikere og højreorienterede tænketanke haft den antagelse, at jo mere de ledige bliver presset på økonomien, jo mere er de villige til at tage et arbejde. Så ved at svække det sociale sikkerhedshed, vil man tvinge flere til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Denne syge besættelse af skulle piske folk i job for at bidrage til landets vækst – uden hensyn til menneskets trivsel og mentale sundhed – har domineret de sidste 20 år. Under mantraet ’det skal betale sig at arbejde’ har man fra politisk side forsvaret denne tryghedens deroute.

For det er blevet mere utrygt for de danske arbejdere. Mister man jobbet, er der overhængende risiko for at den økonomiske utryghed går ud over trivslen. Det presser vores levevilkår. Og det presser i sidste vores tro på fællesskabet og deltagelse heri.

Forslag er et godt skridt på vejen

Vi tror på, at mennesket grundlæggende gerne vil arbejde. Vi tror på fællesskabet. Det sidste år med den altoverskyggende coronakrise har vist os værdien og af fællesskabet. Og vi tror på tillid frem for tvang.

FH’s forslag om at styrke dagpenge tager afsæt i tilliden for at skabe mere tryghed. Det er et godt skridt på vejen til en genopretning.

Forslaget går på to ben: For det første vil vi lægge 2.000 kroner ovenpå de første tre måneders maksimale dagpenge for dem, der har været medlem af a-kassen i to år. For dem, der har været medlem af a-kassen i mere end fire år, lægges 4.000 kroner oven i de maksimale dagpenge for første tre måneder.

Denne del bidrager til en mærkbar styrkelse af økonomien for dem, der er ledige i kortere perioder. Og vi tror på, at det er realistisk og økonomisk forsvarligt, at få denne løsningsmodel vedtaget politisk.

Og hvad så med de langtidsledige? Dem, der oplever at stå uden arbejde i længere tid, skal ikke efterlades på perronen. Men her er det ikke nødvendigvis en styrket økonomi, der gør det alene. Vi ønsker, at der i højere grad skal gives en udstrakt hånd til de langtidsledige i form af uddannelse, jobrotation – og i øvrigt et langt mindre bureaukratisk og en mere menneskelig tilgang til de ledige i kommunernes jobcentre. Her handler det igen om tillid. Og troen på, at mennesker gerne vil arbejde, hvis de kan.

Derudover kræver vi en annullering at den planlagte mindreregulering af dagpengepengene. Med andre ord: Vi vil sætte en stop for udhulingen af dagpengene. Til gavn for alle. Dagpengene skal og må levere den nødvendige tryghed.

Så spørgsmålet er nu. Hvilken side er Christiansborg på i dag? Har man tillid til folket? Er man villig til at genoprette vores sikkerhedsnet og genskabe tilliden?

 Læs FH’s forslag om at styrke dagpengene her


Del: