OK2020 | 16. april 2020

Det blev et massivt nej fra malerne, men et samlet ja til OK20

I Malerforbundet blev det et klart nej på bygningsmalerområdet. Her stemte hele 85,27 procent af medlemmerne nej tak til det mangelfulde resultat med Danske Malermestre og Dansk Byggeri, mens 14,73 procent stemte ja til mæglingsskitsen.

Selvom 81 procent af Malerforbundets medlemmer stemte nej til OK20, blev det et samlet ja til OK20.

Fagbevægelsens Hovedorganisation fremlagde torsdag den 16. april det samlede resultat af overenskomstforhandlingerne på det private område. Samlet set har 57,6 procent af de privatansatte lønmodtagere afgivet deres stemme. 79,8 procent stemte ja, mens 20,2  procent stemte nej.

Dermed træder de indgåede overenskomstaftaler – og mæglingsskitsen for dem, der ikke kunne blive enige om en ny overenskomst – i kraft med virkning fra 1. marts 2020.

I Malerforbundet blev det et klart nej på bygningsmalerområdet. Her stemte hele 85,27 procent af medlemmerne nej tak til det mangelfulde resultat med Danske Malermestre og Dansk Byggeri, mens 14,73 procent stemte ja til mæglingsskitsen.

Industriens overenskomst blev ligeledes nedstemt af medlemmerne. For autolakerenes vedkommende stemte 63,28% ja til overenskomsten med ABAF.

Ingen konflikt

Trods et samlet nej fra Malerforbundets medlemmer, kommer vi ikke ud i en konflikt, da det er det samlede flertal af alle FH forbunds afgivne stemmer, der bestemmer i henhold til sammenkædningsreglerne.

Dermed er de tre nye overenskomster i Malerforbundet med henholdsvis Danske Malermestre/Dansk Byggeri, AutoBranchens ArbejdsgiverForening og industrien er vedtaget.

– Det kommer ikke bag på mig, at det endelige resultat blev et ja til OK20, selvom jeg havde håbet det anderledes. Den ekstraordinære situation, Danmark står i lige nu med corona-krisen, har helt klart sat den danske model på standby i denne forhandling og afstemning.  Det er hamrende ærgerligt, men jo ikke noget vi er herre over. Det vi dog alligevel kan glæde os ved, er den enormt høje valgdeltagelse vi har haft, og det kæmpe medlemsarrangement der har været igennem hele forløbet. Vi kommer på en måde styrket ud af dette, og står langt stærkere til næste gang i 2023 hvor der skal forhandles overenskomster igen.

– Jeg er virkelig stolt over medlemmernes opbakning, og engagement ved OK20, og jeg glæder mig over den historisk høje stemmeprocent, det er vildt flot, siger forbundsformand Martin B. Hansen.

 

OK20 I TAL

OVERENSKOMST

STEMMEPROCENT

JA

NEJ

Danske Malermestre

73,157 %

15,715 %

84,285 %

Dansk Byggeri

64, 953 %

13,775 %

86,250 %

AutoBranchens Arbejdsgiverforening

53,112 %

63,281 %

36,719 %

Industrien

69,784 %

27,835 %

72,165 %

SAMLET RESULTAT FOR MALERFORBUNDET

70,903 %

18,162 %

81,838 %

SAMLET RESULTAT FOR HELE FH-OMRÅDET

57,6 %79,8 %20,2 %

Del: