OK2020 | 30. marts 2020

Det er en ommer

Debatindlæg af malersvend Dorte Reifenstein

Det er jo ikke, fordi vi vil sprænge lønrammen. Vi vil bare gerne bruge vores procenter på de lavestlønnede, men det får vi ikke lov til, for Forligsmanden har skruet en skitse sammen, så vi i byggeriet, skal følge Industrien. Så bli’r der lidt til os alle sammen, men ikke ret meget til dem, der får mindst og måske også et farvel til den danske bygningsarbejder.

Men hvad så med den sociale dumping?

Hvad med de udenlandske arbejdere, som også efter corona-krisen vil være at finde på vore arbejdspladser? 

Jamen, nu har Folketinget jo bestemt, at de skal aflønnes efter danske overenskomster, ikke?

Jo, og netop derfor vil det være en rigtig god ide at få hævet mindstelønnen væsentligt i byggefagene.

Som det er i dag, og som det vil være, hvis forligsskitsen bliver vedtaget, vil de lavestlønnede stadig være alt for langt bagud, og vore gode udenlandske kolleger, der kommer hertil, vil – selv om reglerne overholdes – fortsat udgøre en urimelig konkurrence til den danske arbejdskraft.

Hvordan kan jeg sige det her midt i corona-krisen, der sætter virksomhederne under voldsomt pres og medfører massiv statsstøtte, for at så mange arbejdspladser som muligt kan bevares?

Jeg ville heller ikke sige det, hvis man i ly af krisen havde lavet en nødoverenskomst for et enkelt år. 

Sundhedskrisen kræver solidaritet.

Men vi skal stemme om en overenskomst for de næste tre år.

Tre lange år, kan det blive, derfor er overenskomsten for byggeriet en ommer. 

Det håber jeg, at andre faggrupper også kan se. 
Hjælp os i Byggeriet stem NEJ til OK20!

 

Debatindlægget er udtryk for skribentens holdninger


Del: