Arbejdsmiljø | 01. oktober 2020

Det er mesters ansvar, at corona-regler overholdes

Din mester har ansvar for, at du kan udføre dit arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder også i forhold til corona-smitte. Her kan du se, hvilke retningslinjer der stadig skal følges, når du arbejder på en byggeplads eller i private hjem.

Husk, du kan altid kontakte din lokale fagforening, hvis du er i tvivl eller har problemer med mester.

Som medarbejder har du pligt til at følge de givne retningslinjer, og du skal blive hjemme fra arbejdet, hvis du er syg eller har symptomer på corona-smitte.

PÅ BYGGEPLADSEN

Hold afstand

• Sørg for, at der kan arbejdes med en afstand til hinanden på min. 1 meter. Dette gælder både indendørs og udendørs. Ved fx fysisk anstrengelse, ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesmulighed, dårlig udluftning m.m. skal afstanden øges til min. 2 meter. Hold ligeledes afstand mellem de forskellige sjak

Man kan godt være flere, der arbejder og bevæger sig rundt på byggeplads. I så fald bør følgende iværksættes:

• Lav en oversigt over, hvem der er på byggepladsen og hvornår.

• Inddel arbejdsområderne og markér, hvilke virksomheder/fag og medarbejdere, som har adgang til arbejdsområderne og hvornår.

• Sørg for, at transport af materialer m.m. foregår, så øvrige forholdsregler om at begrænse antal personer samt afstand kan overholdes. Fx kan én eller få personer fra sjakket frembringe materialer til arbejdsstedet.

• Forskyd mødetid, pauser og afgang fra byggepladsen. På den måde kan man minimere antallet af personer, der er sammen, og give mulighed for den nødvendige afstand.

• Sørg for gode adgangsveje- og forhold, så man undgår at gå for tæt på hinanden. Adgangsveje kan evt. ensrettes.

• Fasthold de aftaler I indgår fx i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) eller referat af sikkerhedsmøde. Sørg for, at det er tilgængeligt for de ansatte.

• Kommuniker via telefon eller videomøder, hvor det er muligt.

• Hvis det er muligt, så hold møder, fx byggemøder, sikkerhedsmøder og projektgennemgang via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale, fx i den bygning man er i gang med. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand på min. 1 meter, god håndhygiejne og rengøring både før og efter mødet. Undgå håndtryk.

• Begræns samkørsel. Find transportmåder, hvor der kan holdes den nødvendige afstand. Hvis samkørsel er nødvendig, så overhold hygiejne- og rengøringsrådene.

• Prioriter udendørsarbejde, hvis det er muligt.

Hold personer/sjak sammen

• Forsøg så vidt muligt at holde de samme personer/sjak sammen for at mindske risikoen spredning af evt. smitte.

Undgå unødig berøring

• Sørg for at leverancer til byggepladsen leveres i passende mængder og helst først, når de skal anvendes. På den måde kan man undgå unødig at flytte og dermed berøre materialerne før montage.

• Begræns deling af værktøjer m.m. Er det ikke muligt, bør desinficerende rengøring ske hyppigt.

Gør rent og desinficer

• Den sædvanlige rengøring af spiserum, toiletter, omklædning, badefaciliteter, dørhåndtag, kontakter og andre typiske kontaktpunkter skal opprioriteres. Rengøring skal ske med desinficerende midler fx sæbe eller afspritningsmidler. Sæt evt. en seddel på døren med rengøringstidspunktet.

• Der bør ligeledes ske desinficerende aftørring hyppigt af maskiner, håndværktøj, it-udstyr, kontorarbejdspladser m.m., når flere personer anvender de samme maskiner og værktøjer

Personlig hygiejne

• Der skal være adgang til håndvask med sæbe eller håndsprit på arbejdsstedet. Alle bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit.

• Host eller nys i ærmet.

• Omklædning bør foregå, så afstanden på min. 1 meter overholdes. Kontaktflader (overflader, håndtag m.m.) i omklædningsrum m.m. bør desinficeres umiddelbart efter brug.

• Brugte filtrerende engangs-åndedrætsværn skal kasseres på en måde, hvor andre ikke kan komme i berøring med dem. Det kan bl.a. gøres ved, at de bliver lagt i en plasticpose, som efterfølgende lukkes og smides ud.

• Værnemidler, der må genbruges, skal desinficeres, før og efter de bruges af andre. Fx hjelm, briller, høreværn

Særligt om pauser/frokost

• Hold pauser og spis frokost i små hold, som består af de personer, som i forvejen arbejder sammen. Meget gerne i det fri, hvis det er muligt.

• Sørg for at afstanden på min. 1 meter overholdes.

• Vask hænder eller brug håndsprit både før og efter pauser.

• Sørg for desinficerende rengøring imellem spiseholdenes brug af faciliteterne. Det gælder borde, stole, håndtag, kaffemaskine mv. samt toiletter, omklædning og badefaciliteter.

 

I PRIVATE HJEM

Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser. Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres. I risikovurderingen bør der tages stilling til følgende:

• Om der kan laves en aftale med beboeren om, at de ikke er hjemme, når arbejdet udføres, fx ved kortvarigt arbejde.

• Om der kan lægges en nøgle udendørs, så medarbejderen selv kan lukke sig ind og dermed undgå kontakt.

• Hvis beboeren er hjemme, hvordan undgås så kontakt. Fx kan det aftales, hvilke rum man skal gå igennem og opholde sig i, for at kunne udføre arbejdsopgaven.

• Hvordan evt. pauser kan afholdes uden risiko for smitte.

• Nødvendigheden af desinficering og/eller rengøring af arbejdsstedet før og efter arbejdet.

• Om der er behov for at holde møde med beboeren. Hvis det er muligt, så hold møde via telefon eller som videomøder. Hvis der skal holdes fysiske møder, kan det kan det enten ske udendørs eller i et tilstrækkeligt stort lokale. Hold møderne så korte som muligt. Sørg under alle omstændigheder for ordentlig afstand (min. 1 meter), god håndhygiejne og rengøring. Ved fx fysisk anstrengelse, ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesmulighed, dårlig udluftning m.m. skal afstanden øges til 2 meter.

• Hvis der er flere håndværkere som skal udføre arbejdsopgaver, kan det ske forskudt eller arbejdsstedet kan inddeles, så man undgår, at der går flere i samme rum.

Derudover bør man aftale med kunden, hvilke forholdsregler der skal tages af begge parter for at undgå smitte fra Corona-virus. Dette skal i så fald ske inden arbejdet påbegyndes og kan evt. følges af en skriftlig information.

Sørg for, at medarbejderen enten har adgang til vand og sæbe samt papirservietter og/eller har håndsprit i servicebilen.

Prioriter udendørsopgaver og fremryk ordrer på udvendigt arbejde, hvis det er muligt.

Hvis der i husstanden er påvist smitte med Covid-19 eller nogen i husstanden er i karantæne, bør arbejdet udskydes. I kritiske situationer, som fx et sprængt vandrør, manglende elektricitet eller lignende, kan man udføre arbejdet. Man bør dog ikke arbejde i samme rum som en smittet person. Herudover skal der, hvor der er risiko for smitte fra Corona-Virus, gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker, ligesom man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

Kilde: BFA Bygge og Anlæg


Del: