OK2020 | 01. april 2020

Det må blive et nej herfra

Debatindlæg af Lasse Pertou, malersvend

Heldigvis er vi næsten alle sammen i gang med at vise samfundssind og solidaritet med dem, der er ramt af corona-krisen. Især virksomhederne, store som små, bliver hjulpet med milliarder af kroner fra staten, og sådan skal det være.

Det kunne så være rart, hvis de samme virksomheder, arbejdsgiverne i bred forstand, havde vist samme samfundssind, da de sidste overenskomster på det private arbejdsmarked skulle forhandles på plads med hjælp fra forligsmanden.

Men i ly af krisen har forligsmanden fremsat mæglingsskitser på de områder, der ikke havde nået at falde på plads, inden sundhedskrisen satte ind. Det betyder inden for byggeriet, at fagbevægelsens helt berettigede krav om en væsentlig stigning på mindstelønnen via akkordafsavn fuldstændig er blevet tromlet ned. Her er ingenting at hente til at hive de lavest lønnede opad og til at dæmme op for den sociale dumping, som næppe er overstået, når Covid 19 er kommet under kontrol.

Derfor blive et nej herfra til den overenskomst, vi netop nu er i gang med at stemme om. Og jeg håber meget, at vore gode venner i industrien vil bakke op om det nej, uanset at den økonomiske krise er truende på bagkanten af corona-krisen, og uanset at de selv måtte være tilfredse med deres overenskomstresultat.

Vi har brug for din hjælp

Hjælp byggeriet – Stem nej til  OK20

 

 

 

Debatindlægget er udtryk for skribentens holdninger.


Del: