pressemeddelelse | 30. april 2023

Ekstraordinært møde i Malerforbundets Hovedbestyrelse

Pressemeddelelse:

Malerforbundets hovedbestyrelse har søndag afholdt ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde og drøftet den aktuelle sag om anklagerne mod Lizette Risgaard og hendes deraf fratræden som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 

Malerforbundets hovedbestyrelse tager til efterretning, at Lizette Risgaard har valgt at trække sig som formand for FH. Derudover fastholder en enig hovedbestyrelse, at der hverken kan eller skal drages konklusioner i sagen, førend der ligger et resultat af den igangsatte eksterne advokatundersøgelse af anklagerne mod Lizette Risgaard. Malerforbundets hovedbestyrelse vægter retssikkerheden højt, og vil derfor ikke udtale sig yderligere i sagen så længe den eksterne advokatundersøgelse foregår.


Del: