Arbejdsliv | 23. december 2022

En arbejdsmiljømand takker af

Malerforbundets kongres, der blev afholdt i oktober,  blev den sidste i en meget lang række for Gert Hansen. Han kunne på kongressens første dag fejre sin 67-års fødselsdag. Han fik i den forbindelse nogle rosende ord og en tak for mange års kamp for et bedre arbejdsmiljø med på vejen fra formand Tonny Olsen.

Efter flere årtiers indædt kamp for at forbedre arbejdsmiljøet for Malerforbundets medlemmer, har Gert Hansen, nu tidligere næstformand i Malernes Fagforening Storkøbenhavn, valgt at stuble ud og gå på pension. Han ser tilbage på en tid med mange faglige slagsmål med arbejdsgiverne, uretfærdigheder og ikke mindst sejre. 

”Det er en lang historie, men jeg skal gøre den kort.”

Sådan indleder Gert Hansen sin fortælling om hans mange år som forkæmper for arbejdsmiljøet. De, der kender Gert Hansen, ved, at han altid har mange anekdoter og beretninger fra det virkelige liv i ærmet.

Han skorter ikke på ordene. Og med kraftudtryk, fagter, et levende billedsprog og den ærkekøbenhavnske dialekt leverer han altid fængslende beretninger om livet ude på byggepladserne og om kampene ved forhandlingsbordene.

Den korte udgave af historien om hans vej ind i malerfaget er, at han som 15-årig får en læreplads hos en malermester på Frederiksberg. Men han bliver efter et halvt års tid sendt videre til et andet firma på Vesterbro, da han efter Frederiksberg-mesterens mening var blevet lidt ’for vild’ og desuden var begyndt at køre på motorcykel. Som 19-årig står han med et svendebrev i hånden, men har egentlig ikke så meget fidus til malermalet.

Kampen for bedre vilkår

”Jeg kunne jo se på de gamle svende, hvor meget faget havde slidt på dem. Sådan ville jeg sgu ikke ende,” forklarer Gert Hansen.

Derfor valgte han i første omgang at gå andre veje. Den unge Gert Hansen prøver kræfter som blandt andet isolatør, tømrer og som statist i tv-serien Matador.

Men efter nogle år, bliver han af fagforeningen ’lokket’ tilbage til malerfaget. Gert Hansen bliver nemlig sendt på arbejdsmiljøkursus, så han kan få viden om sikkerhed og sundhed.

”Jeg lærte, hvad der er rigtigt og forkert. Og hvad man absolut ikke skal finde sig i,” siger Gert Hansen.

Arbejdsmiljøkurset fik ham ikke alene tilbage til faget, men det blev også startskuddet til en årelang kamp for et bedre arbejdsmiljø for kollegaerne. For bedre vilkår i malerfagene. Og for retfærdighed.

”Jeg startede med at nægte at arbejde med maling fra jernbøtter, da det jo som regel er pissegiftigt. Jeg sagde tydeligt fra og var ligeglad med, hvordan det blev modtaget. Blev jeg smidt ud af mester, kunne jeg altid få et andet arbejde.”

Kæmpede for kollegaerne

Gert Hansen arbejdede i mange forskellige firmaer, og råbte altid op, når forholdene ikke var i orden. Han blev kollegernes tillidsmand og talte altid deres sag, når han tog ordet til generalforsamlinger.

Malernes Fagforening så potentiale i den rapkæftede maler, og sendte ham på grundkurser. Han blev sikkerhedsrepræsentant og som tiden gik mere og mere faglig aktiv. Han var med til at oprette adskillige svendeklubber op, og havde egentlig forestillet sig, at han altid skulle aktiv maler. Men efter at have haft en fast plads i fagforeningens bestyrelse blev han til sidst overtalt til at arbejde for fagforeningen, i første omgang som faglig sekretær.

”Den daværende formand sagde som noget af det første, at det var vigtigt, at jeg kom ud på pladserne og fik pisset territoriet af. Det har jeg så gjort lige siden,” siger Gert Hansen.

Sejre og forbedringer

I over tyve år har Gert Hansen været på flere hundrede pladsbesøg, dokumenteret brud på arbejdsmiljøloven og kørt sager for medlemmerne.

Skal han pege på vigtigste sejre, er det især en sag om bly på en plads i København, der endte med en principiel voldgiftsdom, der betyder meget for ham. Dommen fastslog, at Malerforbundet har ret til at fagretligt behandle sager, hvor der er sket brud på arbejdsmiljøloven.

”Denne rettighed, der udspringer af overenskomstens § 10, er et enestående værktøj og et supervåben til at håndhæve arbejdsmiljøloven,” forklarer Ger Hansen.

Hans energi og gå-på-mod gennem tiderne kommer af de mange sejre.

”Når du vinder sager og gør en forskel for medlemmerne, så bliver man standhaftig og så fortsætter man,” siger Gert Hansen og tilføjer:

”Uretfærdighederne gjorde, at jeg gik ind i det. Og uretfærdigheder har gjort, at jeg blev ved.”

Når han kigger tilbage, er der sket forbedringer på arbejdsmiljøområdet.

”Der er kommet mere viden og oplysning fra fagforeningen til medlemmerne,” siger Gert Hansen. Men han påpeger, at der stadig er alvorlige problemer med blandt andet støv, kemikalier, manglende værnemidler og for dårlige skurforhold.

Han håber, at kampen for et bedre arbejdsmiljø vil forsætte og at medlemmernes sikkerhed og sundhed altid vil stå højt på dagsordenen.


Del: