Overenskomst | 19. marts 2018

En storkonflikt kan snart blive en realitet

Malerforbundet har på baggrund af de sammenbrudte forhandlinger om en ny overenskomst til de offentligt ansatte varslet strejke til begyndelse den 4. april.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er gået i hårdknude. Derfor har Malerforbundet varslet strejke for alle de medlemmer, som er offentligt ansat. Og de offentlige arbejdsgivere har svaret voldsomt igen. De har nemlig udsendt et omfattende lockoutvarsel, som er helt ude af proportioner i forhold til de faglige organisationers strejkevarsel.

For mens fagforeningerne samlet set blot har udtaget mellem 10 og 15 procent af medlemmerne til at strejke fra den 4. april, har arbejdsgiverne valgt at sende alle, undtaget livsnødvendigt personale, hjem uden løn fra den 10. april.   

Strejken/lockouten kan blive udsat til maj
Malerforbundet har under 100 medlemmer, som er ansat i det offentlige. Og alle blev udtaget til konflikt, da der blev varslet strejke fra den 4. april. Resten af Malerforbundets medlemmer vil umiddelbart ikke mærke noget til konflikten, ud over at man som medlem ikke kan blive ansat i det offentlige, så længe strejken/lockouten er i kraft.

Parterne – i form af innovationsminister Sophie Løhde og forhandlingsleder og fagforeningsformand Flemming Vinther – afholder stadig møder i Forligsinstitutionen med det mål at finde en løsning i stedet for en konflikt. Og i Forligsinstitutionen kan forligsmand Mette Christensen også vælge at udsætte de varslede strejker og lockouter. Det har hun mulighed for at gøre to gange af 14 dages varighed. 

Hvis hun gør det, vil strejken/lockouten først blive en realitet i starten af maj. 

Jeg er i tvivl, om jeg er omfattet!
Du er omfattet af strejken, hvis du er ansat som maler på en af følgende overenskomster, hvor Malerforbundet er forhandlingsberettiget:

Det kommunale område:
Overenskomst for håndværkere og IT-supportere m.fl. (40.11)

Det regionale område:
Overenskomst for håndværkere m.fl. (32.23.1)

Statens område:
Organisationsaftale for faglærte håndværkere i staten af 1. april 2015.
Organisationsaftale for værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Kofoeds Skole.
Organisationsaftale for Det Kgl. Teaters tekniske personale.

Du kan se på dit ansættelsesbevis, hvilken overenskomst du er ansat på. Er du fortsat i tvivl, så kontakt din afdeling.

Hvad skal jeg gøre, hvis strejken/lockouten bliver iværksat?
Er du medlem i Malerforbundet og ansat i det kommunale, i en region eller i staten, så er du udtaget til strejke og skal på den første dag i konflikten møde op i din lokale afdeling og udfylde en registreringsblanket. Det er nødvendigt, du møder op for at kunne få konfliktunderstøttelse. 

Din afdeling vil give dig yderligere information om, hvordan du skal forholde dig under storkonflikten.

Malerforbundets afdelinger har været i kontakt med alle medlemmer på offentlige overenskomster. Enten telefonisk eller pr. mail. Hvis ikke du er blevet kontaktet, kan det skyldes, at vi enten ikke har fået oplysning om dit ansættelsessted, eller at vi ikke har korrekte kontaktoplysninger på dig. Du bedes derfor kontakte din afdeling hurtigst muligt og få opdateret dine oplysninger. 


Del: