| 05. marts 2024

Er du lærling? Nyt tillæg træder i kraft!

D. 1 marts 2024 træder et nyt tillæg for lærlinge i kraft.

Som noget nyt træder et nyt tillæg for lærlinge ansat under overenskomster med Danske Malermestre og DIOIII i kraft den 1.marts 2024.

-Jeg vil opfordre vores lærlinge til at være meget opmærksomme på deres lønseddel. Vi ser tit fejl på lønsedler, når nye tillæg skal implementeres.  Så snyd ikke dig selv. Få et løntjek hos din lokalafdeling, siger forbundssekretær Kim L. Petersen.

Den konkrete tekst fra overenskomsten lyder sådan:

§13 stk 8.

For lærlinge, der er ansat i henhold til denne overenskomst, oprettes en

særlig lønopsparingsordning, hvor til arbejdsgiveren pr. 1 Marts 2024

indbetaler 2,00% af den ferieberettigede løn.

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til lærlingen med den sidste løn i December måned

(første gang i december 2024). Efter skriftlig aftale kan beløbet i stedet

Indbetales på lærlingens pensionskonto. Der kan aftales tidligere

Udbetaling fra den særlige lønopsparing f.eks. til barnets 2. sygedag.

Ved fratrædelse udbetales saldoen sammen med sidste løn.


Del: