Arbejdsmiljø | 10. august 2020

Er du udsat for farlig kemi på jobbet?

Farlige kemikalier i maling og støv på arbejdspladsen kan true helbredet for dig og dine kollegaer. Derfor er det vigtigt, I har de rigtige værnemidler og at der er styr på foranstaltningerne. Det er altid mesters ansvar, at arbejdet tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

De usynlige påvirkninger

Der er kemi overalt. Påvirkninger kan stamme fra produkter med en planlagt kemisk virkning – det kan være maling, fugeskum og gulvbelægning. Påvirkninger kan også stamme fra arbejdsprocesser, hvor der udvikles støv, damp, røg, affald m.m. fra fx isoleringsmaterialer, træ-, beton-, svejse- og loddearbejde.

Ved nedrivnings- og renoveringsopgaver i eksisterende bygninger kan påvirkning ske, når der er rester af asbest, PCB, bly og forurenet jord. Det er i nogle tilfælde muligt at se, lugte eller smage de kemiske påvirkninger. Man kan bl.a. se støv i luften og se, lugte eller smage nogen former for røg, damp og gas.

Andre kemiske påvirkninger er vanskelige eller umulige at registrere. Arbejdes der med kemiske produkter, skal man læse etiketten og sikkerhedsdatabladet for at få oplysninger om, hvordan de er farlige, og hvordan man skal beskytte sig mod udsættelse.

Mesters ansvar

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet med kemiske stoffer og materialer foregår sikkert og forsvarligt, så der ikke sker unødig påvirkning.

Din mester har altså ansvar for at:

• Udarbejde en kemisk risikovurdering

• Forebygge efter STOP-princippet

• Instruere og oplære samt efterfølgende føre tilsyn

Det gælder både, når der arbejdes med kemiske produkter, som er faremærkede, og når der arbejdes med eller udvikles kemiske stoffer, affald, støv, damp og røg, som ikke er faremærkede, men som kan være farlige, hvis man udsættes for dem.

Læs mere om risikovurdering og forebyggelse her.

Få hjælp

Er du i tvivl om, du er udsat for farlig kemi eller har du andre spørgsmål til arbejdsmiljøet, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant. Ellers tag fat i din lokale fagforening. Du finder kontaktoplysninger lige her.


Del: