Politik | 19. september 2022

EU-mindsteløn truer

EU-Parlamentet har nu blåstemplet aftalen om en EU-mindsteløn. Det betyder, at der nu kun mangler en formel godkendelse fra EU’s beskæftigelsesministre før direktivet om en mindsteløn bliver en realitet.

Dansk fagbevægelse – inklusiv Malerforbundet – har hele tiden været imod en EU-mindsteløn, da det potentielt kan ødelægge Den Danske Model, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere selv har forhandlet løn og vilkår.

Derfor opfordrer fagbevægelsen regeringen til at anlægge et annullationssøgsmål mod direktivet.

EU skal ikke blande sig

På et møde den 13. september i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) besluttede et enigt forretningsudvalg at opfordre den danske regering til at anlægge et såkaldt annullationssøgsmål mod hele EU’s mindstelønsdirektiv.

Fagbevægelsen mener ikke, at EU i henhold til traktaten har hjemmel til at lovgive om lønforhold.

”Vi mener, at det kan underminere det danske aftalesystem, at EU blander sig i lønforhold. EU skal ikke blande sig i, hvordan vi indretter vores arbejdsmarked i Danmark”, siger formand for FH, Lizette Risgaard.

EU-direktivet forventes at blive endeligt godkendt i slutningen af september eller starten af oktober. Derfra har Danmarks regering to måneder til at anlægge sag ved EU-Domstolen. De danske politikere har tidligere udtalt sig kritisk over for en EU-mindsteløn, men indtil videre er der ikke kommet meldinger om, hvorvidt regeringen agter at anlægge et anullationssøgsmål.

Malerforbundets formand Tonny Olsen sidder med i FH’s forretningsudvalg.

I Danmark har arbejdsmarkedets parter og den danske regering fra dag ét været modstandere af direktivet om mindsteløn.

Danmark har også stemt nej i EU’s Ministerråd, når direktivet har været til behandling. Det kommer den danske regering også til at gøre, når Ministerrådet skal giver den sidste, formelle godkendelse af direktivet.


Del:

Relaterede artikler