OK2020 | 25. marts 2020

Forbundsformand: Brug din stemme!

Af forbundsformand Martin B. Hansen

Kære Medlem

Torsdag den 26. marts går afstemningen om de nye overenskomster i gang.

For bygningsmalerne bliver det desværre ikke en stemme om en ny overenskomst, men en stemme om mæglingsskitsen. Mæglingsskitsen er det forslag til en ny overenskomst, forligsmanden skriver, hvis det ikke lykkes fagforeningen og arbejdsgiverne at forhandle en ny overenskomst på plads, som det er sket i tilfældet med Danske Malermestre og Dansk Byggeri.

Mæglingsskitsen er ringere end en ny selvstændig overenskomst.

Selvom mæglingsskitsen indeholder mange af de samme elementer som 3% stigning på fritvalg/SH, øremærket forældreorlov. 2,5 kr. stigning på mindstelønnen pr. år, og længere periode med ret til sygeløn.

– Så den indeholder desværre ikke stigninger på prislisten eller fritvalg til eleverne, som resten af byggeriet har fået.

Arbejdsgiverne får også udvidet mulighederne for at tvinge medarbejderne på månedsløn og medregne stigningen i SH i din løn.

Altså: En ringere overenskomst end alle andre, fordi vores arbejdsgivere nægter at forhandle en anstændig og fair overenskomst for deres egne ansatte.

Ingen anbefaling fra forbundet 

Anbefalinger til afstemningerne kommer fra jeres lokale afdeling af Malerforbundet.

Ifølge vedtægterne i Malerforbundet kommer forbundet ikke med en anbefaling til, hvad der bør stemmes. Men det gør dem, der er tættest på din hverdag – nemlig Malerforbundets 6 lokale afdelinger, som alle anbefaler et NEJ til mæglingsskitsen.

Forbundet bakker alle afdelinger op i deres anbefalinger, men kommer altså ikke selv med en overordnet anbefaling.

Vi opfordrer dog alle medlemmer til at gøre brug af deres stemme til OK2020. Din stemme er vigtig og vi har brug for den.

Afstemningen starter torsdag den 26. marts, hvor du modtager en mail med link til afstemningssiden samt et link til anbefalingen fra din lokale afdeling.

Dem, der ikke har en mail, modtager et brev med vejledning til at stemme.

Afstemningen løber indtil 15. april ved midnat, hvorefter resultatet af den samlede afstemning offentliggøres kl. 12:00 den 16. april 2020.

Brug din stemme.

Med venlig hilsen

Forbundsformand Martin B. Hansen


Del: